Jak zastępuje się posła do PE, który rezygnuje z mandatu? 

Jeżeli poseł opuszcza Parlament w trakcie trwania mandatu, zostaje on zastąpiony zgodnie z przepisami obowiązującymi w jego kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym Biurze Kontaktowym Parlamentu Europejskiego.