Sprawy w toku: co dzieje się z przepisami, których nie przyjęto ostatecznie w danej kadencji parlamentarnej? 

Każde stanowisko Parlamentu przyjęte podczas głosowania plenarnego przed wyborami jest prawnie wiążące dla Parlamentu kolejnej kadencji. Oznacza to, że po wyborach nowy Parlament przejmie prace nad danymi przepisami na etapie, na którym prace zakończył poprzedni Parlament, i przeprowadzi kolejne etapy procedury decyzyjnej.


Jeśli stanowisko Parlamentu nie zostało poddane pod głosowanie plenarne przed wyborami, nie jest ono prawnie wiążące. Regulamin wewnętrzny Parlamentu Europejskiego przewiduje, że w takim przypadku prace wykonane (np. w komisji parlamentarnej) w poprzedniej kadencji tracą ważność. Niemniej jednak na początku kadencji nowego Parlamentu nowo wybrana Konferencja Przewodniczących, składająca się z Przewodniczącego Parlamentu oraz liderów grup politycznych, może zdecydować o kontynuacji prac poprzedniego Parlamentu nad nieukończonymi przepisami (art. 229 Regulaminu Parlamentu Europejskiego).

Documents © European Parliament