Gospodarka 

Produkty w tej kategorii 

The end of roaming: a 10-year battle for Viviane Reding        

Gospodarka 
 

Od 15 czerwca 2017 r. Europejczycy korzystający z telefonów za granicą UE, zapłacą za rozmowy tyle samo, co we własnym kraju. Dodatkowe opłaty roamingowe zostają zniesione.

Emisje spalin samochodowych: komisja dochodzeniowa wyciąga wnioski ze skandalu        

We wtorek 28 lutego, po trwającym rok dochodzeniu Komisja śledcza ds. pomiarów emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym (EMIS) przyjmie sprawozdanie końcowe i zalecenia, w których wzywa do wprowadzenia ściślejszej kontroli i wprowadzenia wspólnych zasad na poziomie UE. "Wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości i odrobimy swoje zadanie domowe, wprowadzając testy w realnych warunkach jazdy, aby taki skandal się nie powtórzył" - zapewnia współsprawozdawca Jens Gieseke (EPL, Niemcy).

Alternatywy dla niebezpiecznych pestycydów        

Parlament Europejski chce promować stosowanie bezpieczniejszych pestycydów pochodzenia biologicznego poprzez uproszczenie i przyspieszenie procedury ich autoryzacji. Chociaż chemiczne pestycydy są skuteczne, to stanowią potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Z danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności wynika, że około 45% żywności zawiera pozostałości pestycydów. Zobacz wideo i dowiedz się więcej.

Interview with Mady Delvaux        

Posłowie wezwali do wprowadzenia ram prawnych w dziedzinie robotyki. Od dronów po roboty medyczne - w obrocie znaduje się obecnie ponad 1,7 mln na całym świecie. Posłowie proponują, by robotom przyznać status prawny, by mogły być odpowiedzialne za swoje działania, oraz, by ustanowić definicje i zasady interakcji robotów z ludźmi. W styczniu br. propozycjach rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Mady Delvaux (S&D, Luksemburg). Głosowanie plenarne w czwartek.

Greece debate        

Kwestia greckiego zadłużenia powraca na forum Parlamentu Europejskiego. W najbliższych tygodniach przedstawiciele Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) ocenią, czy Ateny wdrażają reformy, do których Grecja zobowiązała się w ramach bieżącego pakietu pomocowego. Jeśli przegląd reform nie zakończy się pozytywnie, Grecja może nie otrzymać kolejnej transzy pomocy.