Gospodarka 

Produkty w tej kategorii 

A ship with containers        

Gospodarka 
 

Sprzedaż produktów po cenach dumpingowych stanowi zagrożenie dla przedsiębiorstw i pracowników europejskich.