Produkty w tej kategorii 

Emisje spalin samochodowych: komisja dochodzeniowa wyciąga wnioski ze skandalu        

Emisje spalin: Komisja śledcza przyjmie raport końcowy i rekomendacje 
Gospodarka 
 

We wtorek 28 lutego, po trwającym rok dochodzeniu Komisja śledcza ds. pomiarów emisji spalin w sektorze motoryzacyjnym (EMIS) przyjmie sprawozdanie końcowe i zalecenia, w których wzywa do wprowadzenia ściślejszej kontroli i wprowadzenia wspólnych zasad na poziomie UE. "Wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości i odrobimy swoje zadanie domowe, wprowadzając testy w realnych warunkach jazdy, aby taki skandal się nie powtórzył" - zapewnia współsprawozdawca Jens Gieseke (EPL, Niemcy).

Alternatywy dla niebezpiecznych pestycydów        

Parlament Europejski chce promować bezpieczniejsze pestycydy biologiczne 
Gospodarka 
 

Parlament Europejski chce promować stosowanie bezpieczniejszych pestycydów pochodzenia biologicznego poprzez uproszczenie i przyspieszenie procedury ich autoryzacji. Chociaż chemiczne pestycydy są skuteczne, to stanowią potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Z danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności wynika, że około 45% żywności zawiera pozostałości pestycydów. Zobacz wideo i dowiedz się więcej.

Interview with Mady Delvaux        

Mady Delvaux: Potrzebne są unijne przepisy regulujące robotykę 
Gospodarka 
 

Posłowie wezwali do wprowadzenia ram prawnych w dziedzinie robotyki. Od dronów po roboty medyczne - w obrocie znaduje się obecnie ponad 1,7 mln na całym świecie. Posłowie proponują, by robotom przyznać status prawny, by mogły być odpowiedzialne za swoje działania, oraz, by ustanowić definicje i zasady interakcji robotów z ludźmi. W styczniu br. propozycjach rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Mady Delvaux (S&D, Luksemburg). Głosowanie plenarne w czwartek.

Greece debate        

Grecja: Posłowie wzywają do działania ws. kryzysu zadłużeniowego 
Gospodarka 
 

Kwestia greckiego zadłużenia powraca na forum Parlamentu Europejskiego. W najbliższych tygodniach przedstawiciele Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) ocenią, czy Ateny wdrażają reformy, do których Grecja zobowiązała się w ramach bieżącego pakietu pomocowego. Jeśli przegląd reform nie zakończy się pozytywnie, Grecja może nie otrzymać kolejnej transzy pomocy.

Przemysł motoryzacyjny UE: hamowanie nadużyć        

Testy emisji spalin: "System powinien być tak solidny, jak to tylko możliwe" 
Gospodarka 
 

Skandal ws. manipulacji testami emisji spalin wykazał, że słabości obecnego systemu certyfikacji pojazdów w UE. W czwartek posłowie zatwierdzili poprawki, które mają wypełnić luki prawne oraz zapewnić, że samochody, które są już w obiegu, spełniały wymogi bezpieczeństwa i środowiskowe. Rozmawialiśmy z sprawozdawcą Danielem Daltonem (EKR, Wielka Brytania) na ten temat.