Eurozona się powiększy? Kto następny? 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Który kraj unijny dołączy wkrótce do eurozony? ©BELGA/EASYFOTOSTOCK/Wolfilser  

Od przyszłego roku, strefa euro najprawdopodobniej powiększy się po raz kolejny, w związku ze spełnieniem przez Litwę kryteriów z Maastricht. Informacje podano podczas publikacji tzw. raportów konwergencji przygotowanych przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny, oceniających gotowość ośmiu krajów UE do przyjęcia wspólnej waluty. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę po konsultacjach z Parlamentem, podczas lipcowego szczytu.

18 + 8 = 26. A co z pozostałymi krajami?


Raporty kryteriów konwergencji (publikowane przynajmniej raz na dwa lata, na żądanie państwa członkowskiego) przygotowywane są tylko dla tych państw, które zgodnie z traktatami unijnymi, muszą przyjąć wspólną walutę tak szybko, jak tylko wypełnią kryteria ekonomiczne, zwane kryteriami z Maastricht. Dwoma krajami, które zabezpieczyły sobie możliwość pozostania przy własnej walucie (tzw. opt-out) są Wielka Brytania i Dania.


Co należy zrobić?


Aby móc dołączyć do strefy euro, państwo członkowskie musi spełnić pięć zasad, zawartych w Traktacie z Maastricht:


 • roczna stopa inflacji nie może być wyższa niż 1,5 puntu procentowego ponad średnią, liczoną w trzech krajach o najlepszych wynikach gospodarczych,
 • deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3 proc. PKB,
 • dług publiczny nie może przekroczyć 60 proc. PKB. Jeśli jest wyższy, kraj będzie dopuszczony do przyjęcia wspólnej waluty w przypadku, gdy odnotowany zostanie “wystarczający trend spadkowy” zadłużenia,
 • średnia długoterminowa stopa procentowa może osiągnąć pułap najwyżej 2 proc. ponad średnią, liczoną w trzech krajach o najlepszych wynikach stabilności cen,
 • udział w mechanizmie ERM (ogranicza wahania kursu euro w stosunku do waluty narodowej) przez dwa lata.

Dodatkowo, prawo krajowe, w szczególności to dotyczące niezależności banków centralnych, musi być w pełni zgodne z traktatami UE.


Jak podejmowana jest decyzja?


Po przedstawieniu pozytywnego raportu dot. konwergencji, Rada podejmuje ostateczną decyzję, bazując na propozycji Komisji Europejskiej i po uprzednich konsultacjach z Parlamentem Europejskim.


Więcej informacji w linkach po prawej stronie.

Przyjęcie wspólnej waluty przez Łotwę 
 • 5 marca 2013 r.: Łotwa składa formalny wniosek o przygotowanie raportu konwergencyjnego 
 • 5 czerwca 2013 r.: KE i EBC publikują dokument, który podkreśla gotowość Łotwy do przyjęcia euro 
 • 21 czerwca 2013 r.: państwa strefy euro popierają przyjęcie wspólnej waluty przez Łotwę 
 • 27-28 czerwca 2013r.: Europejski Bank Centralny ogłasza spełnienie warunków konwergencji przez Łotwę 
 • 3 lipca 2013 r.: Parlament Europejski wystawia opinię w tej sprawie 
 • 9 lipca 2013 r.: Rada podejmuje decyzję o przyjęciu Łotwy do strefy euro 
 • 1 stycznia 2014 r.: euro oficjalną walutą na Łotwie