Posłowie chcą, by rozmowy międzynarodowe w UE były tańsze 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą, by ceny połączeń z jednego państwa UE do innego były niższe, a władze krajowe mogły korzystać z „odwrotnego systemu 112”, by powiadamiać ludność np. o klęskach żywiołowych.

Tańsze rozmowy międzynarodowe w UE

Chociaż ceny połączeń telefonicznych systematycznie spadają, to nadal niektóre połączenia - np. międzynarodowe w UE, czyli ceny połączeń z jednego państwa UE do innego - pozostają wysokie. To wkrótce może się zmienić. 2 października posłowie z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęli projekt sprawozdania, które przewiduje m.in. że koszty połączeń głosowych - stacjonarnych i komórkowych - wykonywanych między państwami członkowskimi UE nie powinny być nieracjonalnie wysokie w porównaniu z rozmowami krajowymi.

Koszt połączenia międzynarodowego w UE może sięgać nawet 1 euro za minutę, czyli o wiele więcej niż w przypadku połączenia w roamingu w UE. Przypomnijmy, że roaming dotyczy rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych wychodzących z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie abonamentu telefonicznego. Z kolei połączenie międzynarodowe (albo wiadomośćtekstowa) w UE jest kierowane z kraju abonamentu telefonicznego do innego państwa członkowskiego.

W zeszłym roku posłowie zwrócili uwagę Komisji Europejskiej na „nadmierne opłaty za międzynarodowe rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe w UE”

"Odwrócony system 112"

Ponadto posłowie proponują ustanowienie tzw. "odwróconego systemu 112", którym umożliwiłby władzom krajowym, zarówno centralnym jak i lokalnym, poinformowanie całej ludności na określonym obszarze o występujących katastrofach/atakach lub pojawiających się zagrożeniach dzięki wykorzystaniu sieci i usług łączności elektronicznej.

112 to jeden ogólnoeuropejski numer alarmowy, pod który można bezpłatnie dzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego w całej UE. Zostaniesz przekierowany bezpośrednio do służb ratunkowych – policji, pogotowia lub straży pożarnej. Oprócz numeru 112 nadal działają krajowe numery alarmowe. Jednak 112 to jedyny numer, który zapewnia połączenie ze służbami ratunkowymi z dowolnego kraju UE. Działa on również w niektórych krajach poza UE, np. w Szwajcarii i Republice Południowej Afryki.

Reforma telekomów

Powyższe propozycje są cześcią ambitnego przeglądu przepisów UE dotyczących telekomunikacji. Zmiany mają pobudzić inwestycje w sieci o wysokiej przepustowości i przyspieszyć upowszechnianie publicznego dostępu do WiFi wśród Europejczyków.

“Chodzi o inwestycje wynoszące od 500 do 600 mld euro - muszą one niemal w całości, w 90%, pochodzić z sektora prywatnego. By promować inwestycje, promować rozwój łączności poprzez sieć o wysokiej przepustowości i poprzez światłowody doprowadzone do gospodarstw domowych, pracujemy nad nowymi przepisami” - mówi posłanka-sprawozdawczyni Pilar del Castillo (EPL, Hiszpania).

“Koniec opłat za roaming jest wielkim osiągnięciem, ale nie możemy zatrzymać się w połowie drogi. Musimy zmienić absurdalną sytuację,  w której opłaty za połączenia w roaming w UE są niższe niż opłaty za połączenia wykonywane z własnego kraju” - przekonuje Dita Charanzová (ALDE, Czechy), autorka projektu opinii Komisji Rynku Wewnętrznego (IMCO).

Kolejne kroki

Na sesji plenarnej Parlament Europejski przyjmie został mandat do negocjacji z Radą i Komisją Europejską.