Walka z unikaniem opodatkowania: Parlament przyjął zalecenia komisji śledczej (wideo) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Działania niektórych państw członkowskich w walce z unikaniem opodatkowania są niewystarczające - wynika ze sprawozdania komisji śledczej ds. Panama Papers.

Powołana w ślad po ujawnieniu "panamskich papierów" w czerwcu 2016 roku komisja śledcza miała za zadanie zbadać działania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich na rzecz zapewnienia przejrzystości w kwestiach podatkowych. W środę, 13 grudnia, Parlament Europejski przyjął jej zalecenia dotyczące prawidłowego egzekwowania przepisów mających na celu walkę z agresywanym planowaniem podatkowym. Więcej informacji w komunikacie prasowym.

"Niektóre państwa członkowskie UE są bardzo niechętne i działają bardzo powoli w sprawie zmian przepisów, abyśmy mogli uniknąć uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy. To jest duży problem dla UE i duży problem dla większości krajów, które mają odmienne podejście" - mówi współsprawozdawca Jeppe Kofod (S&D, Dania).

W zaleceniach posłowie podkreślają, że Unia Europejska jako całość musi odgrywać wiodącą rolę w globalnej walce z praniem pieniędzy, unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania. Posłowie wzywają do poprawy wymiany informacji na temat podatników i faktycznych właścicieli między państwami członkowskim oraz do wzmocnienia administracji podatkowej.

Dochodzenie Parlamentu Europejskiego


Parlament Europejski badał już wiele afer podatkowych - Lux Leaks, Panama Papars. Paradise Papers... Walka posłów o przejrzysty system podatkowy z pewnością będzie kontynuowana.

"Wszystkie wycieki pokazują, że system, czyli mechanizm unikania podatków lub uchylania się od podatków, jest mniej więcej taki sam. Jeśli więc pojawia się nowy wyciek, to dostarcza nowe nazwiska, firmy i osoby fizyczne, ale mechanizm jest mniej więcej taki sam" - mówi współsprawozdawca Petr Ježek (ALDE, Czechy).

Parlament rozważa również możliwość powołania kolejnej komisji śledczej, która miałaby zbadać sprawę Paradise Papers. Stała komisja mogłaby zostać powołana po wyborach do PE w 2019 roku.