Drony: ogólnounijne przepisy poprawią bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Pierwsze w historii przepisy UE dotyczące dronów będą chronić konsumentów i przedsiębiorstwa, zapewnią bezpieczeństwo oraz przestrzeganie ochrony danych, prywatności i środowiska.

Infographic 

W dniu 12 czerwca br. europosłowie przyjęli nowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, aby umożliwić bezpieczną eksploatację wszystkich typów dronów w przestrzeni powietrznej UE oraz zagwarantować przejrzystość i spójność w całej Europie.

Dlaczego potrzebne są ogólnounijne przepisy dotyczące dronów?

 

Ciężkie drony podlegają ogólnym unijnym przepisom lotniczym, a bezzałogowe statki powietrzne ważące do 150 kg są regulowane na szczeblu krajowym. Różne i niejednolite normy w każdym państwie UE utrudniają handel transgraniczny i są niebezpieczne. Drony stwarzają szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa: mogą uszkodzić inny statek powietrzny i spowodować szkody, mogą też być źródłem zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Ponadto drony z kamerami mogą naruszać sferę prywatną i rejestrować dane osób bez ich zgody.

Co nowego?

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich części dronów (włącznie z silnikami i zdalnym sterowaniem) i zagwarantują, że operatorzy oraz producenci w całej UE będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, prywatności, ochrony danych osobowych i środowiska:

  • operatorzy będą musieli utrzymywać drony na maksymalnej wysokości i w maksymalnej odległości, aby uniknąć zagrożenia dla osób na ziemi i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.
  • Dostęp do określonych terenów, takich jak porty lotnicze, ambasady, więzienia i elektrownie jądrowe, będzie ograniczony lub zakazany.
  • Rejestracja dronów, które mogą szkodzić ludziom, będzie obowiązkowa. Bezzałogowe statki powietrzne uważa się za szkodliwe, jeżeli przy zderzeniu mogą uwolnić ponad 80 dżuli energii kinetycznej. Zarejestrowane drony będą znakowane, aby można je było łatwo zidentyfikować.
  • Drony będą musiały być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Podstawowe informacje

Co to jest dron i jak można go wykorzystywać?

Drony to bezzałogowe statki powietrzne, pierwotnie opracowane do celów wojskowych. Obecnie wykorzystuje się je do różnych zadań, począwszy od fotografii i filmowania, po operacje ratunkowe, inspekcje rurociągów i opryski upraw.

Unijny rynek dronów

Europejski sektor dronów rozwija się szczególnie szybko. Z badań wynika, że do 2050 r. powstanie w nim ponad 150 000 nowych miejsc pracy . Szacuje się również, że w ciągu 10 lat udział przemysłu dronów może stanowić 10% całego unijnego rynku lotniczego (około 15 mld EUR rocznie).

Dalsze działania

Po wejściu w życie nowego prawodawstwa Komisja Europejska będzie musiała opracować bardziej szczegółowe przepisy (akt wykonawczy).