Większe prawa konsumentów w UE w przypadku zakupów online i offline (wideo) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy mające na celu zwiększenie praw konsumentów, niezależnie od tego, czy kupują produkty materialne, czy cyfrowe, online czy w sklepie za rogiem.

Parlament Europejski zatwierdził 26 marca dwie dyrektywy wzmacniające prawa konsumentów do uzyskania odszkodowania za wadliwy produkt oraz ujednolicające akta prawne państw członkowskich UE w celu wyrównania warunków dla sprzedawców z całej Unii Europejskiej.

Produkty cyfrowe


Zasady dot. umów o dostarczenie produktów cyfrowych odpowiadają na potrzebę wynikającą z postępu technologicznego. W wielu krajach członkowskich brakuje konkretnych przepisów prawnych w zakresie sprzedaży produktów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne, muzyka czy gry komputerowe. Może to powodować utrudnienia dla konsumentów w przypadku wątpliwości co do przeprowadzonej transakcji produktu cyfrowego.


Umowy cyfrowe będą objęte nowymi zasadami zarówno w przypadku subskrypcji (np. do serwisów strumieniowego przesyłania muzyki), jak i pojedynczych transakcji (np. zakupu gry na smartfona). Konsument jest chroniony nie tylko w przypadku transakcji pieniężnej, ale także, gdy „zapłacił” podając swoje dane osobiste, jak w przypadku portali społecznościowych.


Konsument byłby uprawniony do obniżenia ceny lub zwrotu w ciągu 14 dni, jeśli problem nie zostanie rozwiązany w rozsądnym terminie.


Produkty materialne


Jeśli oprogramowanie jest wbudowane w zakupiony produkt (jak w przypadku urządzeń inteligentnych, np. inteligentnej lodówki), nabywca jest chroniony przez Dyrektywę w sprawie sprzedaży towarów.


Nowe przepisy będą miały zastosowanie do sprzedaży produktów fizycznych online i offline na terenie całej Unii Europejskiej. Mają na celu harmonizację standardów ochrony wśród krajów członkowskich. Oczekuje się, że dzięki poprawie zaufania konsumentów i zapewnieniu przedsiębiorstwom pewności prawnej, dyrektywa będzie wspierać handel transgraniczny małych przedsiębiorstw.


Kupujący z całej Unii Europejskiej będą mieli dwa lata na zwrócenie się do sprzedawcy w przypadku zakupu wadliwego produktu, niezależnie od tego, czy ten produkt jest aplikacją mobilną, czy pralką.


Co więcej, nowe przepisy podwajają czas, w którym konsument nie podlega ciężarowi dowodowemu. Oznacza to, że jeśli wada ujawni się rok po zakupie, zakłada się, że istniała od samego początku. Nabywca nie musi udowadniać wadliwości produktu fizycznego, cyfrowego czy usługi.


Rada zatwierdziła dyrektywy 15 kwietnia. Kraje członkowskie mają dwa lata na zaadaptowanie nowych przepisów do swojego prawa krajowego.