Nowelizacja dyrektywy gazowej: nowe zasady dla gazociągów służących do przesyłu gazu z państw trzecich do UE  

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Gazociągi w Europie, w tym Nord Stream 2 przez Morze Bałtyckie 

Dowiedz się więcej na temat źródeł pochodzenia gazu w Europie oraz wpływie nowych przepisów unijnych na gazociągi takie jak Nord Stream 2.

4 kwietnia 2019 r. poslowie do PE opowiedzieli się za rozszerzeniem zasad obowiązujących na unijnym rynku gazu o gazociągi dostarczające gaz spoza krajów członkowskich Unii. Powyższe przepisy będą obejmowały także Nord Stream 2, gazociąg o długości 1200 km budowany na terenie Morza Bałtyckiego, który połączy Rosję i Niemcy.

Parlament zatwierdził rozszerzeniem zasad obowiązujących na unijnym rynku gazu o gazociągi dostarczające gaz spoza krajów członkowskich Unii. Powyższe przepisy będą obejmowały także Nord Stream 2, gazociąg o długości 1200 km budowany na terenie Morza Bałtyckiego, który połączy Rosję i Niemcy.

Fragmenty gazociągów importujących gaz, które znajdują się na obszarze krajów członkowskich (a także na wodach terytorialnych należących do krajów członkowskich) będą musiały spełniać wymagania, które obecnie mają zastosowanie do gazociągów wewnętrznych Unii:

  • Oddzielenie dostaw / produkcji gazu od działalności przesyłowej, co umożliwi innym operatorom dostęp do przepustowości rurociągu, przejrzysta regulacja taryf tranzytowych
  • Wyjątki od tych zasad będą możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską

„Zaopatrzenie w gaz zbyt często jest używane jako broń polityczna. Nie możemy „rozbroić” nieczystych intencji innych, ale możemy uzbroić się w przejrzyste i spójne prawodawstwo. Właśnie o to chodzi w naszej unii energetycznej oraz w zmienionej dyrektywie.” - powiedział Jerzy Buzek (EPP, PL), przewodniczący komisji energetycznej.

Zużycie i import gazu


Najwięksi dostawcy i drogi dostaw

Według danych z III kwartału 2018 r.:

  • Największymi dostawcami była Rosja (47%), Norwegia (34%), Algieria i Libia (łącznie 8,6%)
  • 89% gazu importowana jest przy użyciu gazociągów, reszta w formie ciekłej transportowana jest statkami
  • Najważniejsza trasa dostawy rosyjskiego gazu przebiegała przez terytorium Ukrainy (gazociąg Bratstvo i trasa bałkańska), zapewniając prawie połowę całościowego importu gazu z Rosji. Kolejna istotna trasa przebiega przez terytorium Białorusi (gazociąg Jamał-Europa) zapewniając 20% dostaw. Duże znaczenie ma także gazociąg Nord Stream 1 (30% dostaw).