Ograniczanie ryzyka w unii bankowej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Glosowanie Parlamentu nad sposobami na ograniczenie ryzyka w sektorze bankowym ©AP Imageas/European Union-EP 

Posłowie do PE zagłosowali nad rozwiązaniami mającymi na celu zabezpieczenie strefy euro przed ryzykiem przyszłych kryzysów finansowych.

Po ostatnim globalnym kryzysie finansowym powstało wiele nowych inicjatyw politycznych mających na celu zapobieganie przyszłym kryzysom. W Europie, gdzie kryzys dotknął głównie sektor bankowy i dług publiczny, taką inicjatywą było przede wszystkim stworzenie unii bankowej w strefie euro.

Europejscy przywódcy postanowili, że Europejski Bank Centralny (EBC) powinien nadzorować najważniejszych kredytodawców strefy euro. Zainicjowano stworzenie jednolitego zbioru przepisów oraz centralizację funduszy na wypadek przyszłych kryzysów bankowych. Jednak konieczne są dalsze rozwiązania, aby w pełni urzeczywistnić unię bankową.


Ratowanie banków


Parlament przyjął 16 kwietnia 2019 r. dwa sprawozdania Gunnara Hökmarka (EPL, Szwecja) ws. ratowania banków w trudnej sytuacji finansowej. Stwierdzają one, że w sytuacji wystąpienia kryzysu, kraje członkowskie muszą zagwarantować, że ich instytucje finansowe są w stanie absorbować straty, tak aby miały minimalny wpływ na stabilność finansowa i aby podatnicy nie musieli jako pierwsi ponosić kosztów kryzysu.

Według ww. sprawozdań, potrzebna jest przejrzystość, aby na rynku panowała pewność, która pozwoli na zbudowanie potrzebnych buforów.

„Nowe wymagania zmniejszą ryzyko systemu finansowego, ale również w tym samym czasie udało nam się zapewnić bankom aktywną rolę w finansowaniu inwestycji i wzrostu”, powiedział Hökmark.

Sprawozdania podkreślają także znaczenie istnienia właściwych organów posiadających uprawnienia do szybkiej interwencji, co umożliwi pomoc jednostkom znajdującym się w złej sytuacji finansowej.

Zmniejszanie ryzyka

Kolejne dwa sprawozdania autorstwa Petera Simona (S&D, Niemcy) podkreślają, że finalizacja unii bankowej jest konieczna do stworzenia transgranicznego rynku, na którym konsumenci mogą w pełni korzystać ze zintegrowanego europejskiego systemu bankowego.

Na ten moment, rozszerzanie działalności na inne kraje jest dla banków ze strefy euro mniej opłacalne niż działalność na ich rodzimych rynkach.

„Różnorodność europejskiego sektora bankowego jest chroniona poprzez ograniczenie biurokracji dla małych lokalnych banków o wysokiej awersji do ryzyka, które nie mogą pozwolić sobie na utworzenie dużych działów compliance (działów zapewniających zgodność działalności z regulacjami prawnymi i normami) lub korzystanie z doradców zewnętrznych”, powiedział Simon.

Niemiecki poseł chce także, aby Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, działająca pod Europejskim Bankiem Centralnym, odgrywała większą rolę w uzgadnianiu z krajami członkowskimi działań podejmowanych w przypadku wystąpienia ryzyka systematycznego w sektorze finansowym.

Kryzys finansowy w Europie pokazał, że polityka zapobiegawcza w tej sferze była do tej pory niewystarczająca.

„Parlament odniósł sukces w zapewnieniu, że banki będą musiały w przyszłości szacować ryzyko związane ze środowiskiem i kwestiami społecznymi oraz podejmować odpowiednie środki”, dodał poseł Simon. „To rozwiązanie stworzy bardziej zrównoważony sektor finansowy i zapewni wysoką pozycję zrównoważonego rozwoju w bankowości europejskiej”.


Kolejne kroki

Podczas kolejnej kadencji parlamentarnej, organy UE będą kontynuowały pracę nad europejskim systemem gwarancji depozytów w celu finalizacji unii bankowej.