UE planuje zainwestować 9,2 mld EUR w kluczowe technologie cyfrowe  

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Obliczenia wielkiej skali, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i umiejętności cyfrowe; Parlament zagłosował za finansowaniem projektów cyfrowych w tych dziedzinach w latach 2021–2027.

©AP Images/European Union-EP 

Program „Cyfrowa Europa” to nowy program finansowania o wartości 9,2 mld EUR, którego celem jest zapewnienie wszystkim Europejczykom umiejętności i infrastruktury niezbędnych do sprostania wszystkim wyzwaniom cyfrowym w życiu prywatnym i zawodowym.


Jest to część strategii dalszego rozwoju potencjału technologicznego jednolitego rynku cyfrowego, który mógłby stworzyć 4 mln miejsc pracy i zasilić gospodarkę UE kwotą 415 mld EUR rocznie, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność UE na arenie międzynarodowej.


Zdaniem sprawozdawczyni Angeliki Mlinar (ALDE, Austria) „[p]rzez zbyt wiele lat europejski sektor technologii nie nadążał za innymi krajami, takimi jak Stany Zjednoczone i Chiny. Potrzebujemy spójnego unijnego podejścia i ambitnych inwestycji, które rozwiążą chroniczny problem rozdźwięku między rosnącym popytem na najnowsze technologie a ofertą dostępną w Europie”.


Można by przykładowo przeznaczyć część budżetu na wzmocnienie pozycji MŚP i administracji publicznej, co pozwoli im częściej i skuteczniej wykorzystywać technologie. Z innych środków finansowane będą obszary o znaczeniu strategicznym, takie jak superkomputery, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo.


„W dziedzinie badań naukowych i innowacji Europa przoduje, ale europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, nadal mają trudności z dostępem do nowych rozwiązań i ich wykorzystywaniem. Program został stworzony przede wszystkim po to, aby rozwiązać problem niskiego poziomu wykorzystania istniejących technologii badawczych. Jesteśmy na dobrej drodze do udostępnienia jednego z najbardziej obiecujących i niezbędnych dla przyszłości Europy funduszy” stwierdza A. Mlinar.

Pięć obszarów tematycznych programu „Cyfrowa Europa” 
  • 2,7 mld EUR na obliczenia superkomputerowe 
  • 2,5 mld EUR na sztuczną inteligencję 
  • 2 mld EUR na cyberbezpieczeństwo 
  • 700 mln EUR na umiejętności cyfrowe 
  • 1,3 mld EUR na zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych