Korzyści z globalizacji gospodarczej dla UE: najważniejsze fakty 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Wzrost eksportu, więcej miejsc pracy, możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw - przeczytaj najważniejsze fakty o korzyściach, jakie UE czerpie z globalizacji.

©AP Images/European Union-EP 

Globalizacja niesie ze sobą wiele korzyści i możliwości, ale także wyzwania. Unia Europejska dąży do tego, aby wykorzystywać pozytywne aspekty globalizacji, jednocześnie zmniejszając jej negatywne skutki.


Lepsze możliwości handlowe dla europejskich firm


Polityka handlowa UE i umowy handlowe negocjowane przez UE zwiększają jej atrakcyjność jako partnera handlowego - jest największym partnerem handlowym dla 80 krajów.


W rezultacie, UE jest jednym z największych graczy w handlu międzynarodowym, obok USA i Chin. Eksport z UE stanowi ponad 15% światowego eksportu, a więcej niż 80% europejskich eksporterów to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).


Eksport towarów i usług z UE wzrósł z około 1162 mld euro w 2000 r. do ok. 2904 mld euro w 2018 r.

PL-GlobalTrade_INFG_EN_5.jpg 

Więcej miejsc pracy


Globalizacja to również nowe miejsca pracy. W 2017 r., eksport poza UE wspierał 36 milionów miejsc pracy w UE, czyli 1 na 7. W 2018 r., eksport z Polski do krajów spoza UE wspierał 1,6 miliona polskich miejsc pracy, a kolejne 700 000 Polaków pracowało na stanowiskach mających związek z eksportem z innych krajów UE poza Unię. To oznacza, że 14% miejsc pracy w Polsce było zależnych od eksportów poza UE. Prawie połowa (46%) tych miejsc pracy była w sektorze usług.


Większość miejsc pracy związanych z eksportem jest dobrze płatna - o średnio 12% więcej niż miejsca pracy w innych obszarach gospodarki.


Korzyści dla konsumentów


Import przynosi konsumentom duże korzyści z globalizacji i handlu. Umowy handlowe oznaczają, że importerzy płacą niższe cła. Dzięki wzrostowi konkurencji na rynku, ceny towarów (jak np. odzieży, smartfonów czy oprogramowania) i usług spadają, a konsumenci mają coraz większy wybór.


Szacuje się, korzyści dla przeciętnego konsumenta w UE płynące z niższych cen i większego wyboru wynoszą ok. 600 euro rocznie.


Korzyści z handlu między państwami UE


Jednolity rynek wewnątrz UE usuwa bariery handlowe między krajami UE. To największy obszar gospodarczy bez barier ograniczających wolny handel na świecie - obejmuje ponad 500 milionów obywateli, a jego PKB wynosi ok. 13 bilionów euro rocznie. Szacuje się, że dzięki jednolitemu rynkowi powstało 2,8 miliona miejsc pracy.