Udostępnij tę stronę: 

Unijny wieloletni budżet został ostatecznie przegłosowany przez członków Parlamentu Europejskiego 19 listopada. Kryzys ekonomiczny oraz nacisk na krajowe finanse spowodowały, że po raz pierwszy 7-letni projekt wydatków UE będzie szczuplejszy niż dotychczasowo przyjmowane Wieloletnie Ramy Finansowe (MFF). Parlamentarni negocjatorzy walczyli o jak najlepsze wykorzystanie każdego zapisanego w projekcie euro z przedstawicielami Rady i Komisji. Jak podzielone zostaną fundusze? Sprawdź infografikę!

W związku z koniecznością zaciśnięcia pasa, każde euro liczy się jeszcze bardziej. Między innymi dlatego też Parlament zabezpieczył możliwość przenoszenia niewykorzystanych funduszy na rok następny lub pomiędzy pozycjami budżetowymi. Co istotne, ramy finansowe będą mogły zostać poddane przeglądowi w 2016 r., dzięki czemu PE będzie mógł dokonać odpowiednich korekt zgodnie z aktualnym stanem gospodarki.


Nowe źródła własne?


Państwa członkowskie zgodziły się także na powołanie grupy wysokiego szczebla, która opracuje nowe sposoby finansowania MFF ze źródeł własnych, dzięki czemu nie będzie on obciążał w takim stopniu budżetów państw czlonkowskich.


Ostatni krok w PE


Tegotygodniowe głosowanie było ostatnim parlamentarnym krokiem na długiej drodze opracowywania kompromisowego rozwiązania w finansowaniu programów unijnych w latach 2014-2020. O poszczególnych etapach przeczytasz w naszym „najważniejszym temacie” dotyczącym MFF. Link znajdziesz po prawej stronie.


94 proc. unijnego budżetu reinwestowane jest w państwach członkowskich. Więcej informacji o tym, jak podzielone zostaną fundusze w naszej infografice.