Udostępnij tę stronę: 

Najważniejszymi tematami drugiej lutowej sesji plenarnej były: sytuacja na Ukrainie po obaleniu prezydentury Wiktora Janukowycza, środki ograniczające emisję CO2 nowych samochodów osobowych i dostawczych oraz plan zniechęcenia młodych do palenia tytoniu. W środę, przed Parlamentem wystąpił także prezydent Czech, Miloš Zeman. Czytaj dalej i dowiedz się, co jeszcze wydarzyło się w Strasburgu.

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla ofiar brutalnych represji na Ukrainie.


Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym otrzymał 3,5 miliarda euro dofinansowania na lata 2014-2020. Dzięki niemu, najbiedniejsi Europejczycy otrzymają posiłki, podstawowe środki do życia oraz zapomogę socjalną. Parlament zadecydował o zabezpieczeniu finansowym inicjatywy, mimo sprzeciwu niektórych państw członkowskich.


W niewiążącej rezolucji, parlamentarzyści zaapelowali, by w ramach działań zmierzających ku eliminacji prostytucji, kraje członkowskie ścigały i karały klientów.


Projekt dyrektywy tytoniowej, przyjęty przez PE, wymusi na producentach wyrobów tytoniowych umieszczenie ostrzeżeń o zdrowotnych skutkach palenia na 65 proc. powierzchni opakowań. E-papierosy będą zarejestrowane albo jako produkty medyczne, jeśli udowodnione zostaną ich właściwości pomagające rzucić palenie, lub jako produkty tytoniowe.


Automatyczne urządzenia informujące służby ratunkowe o wypadku samochodu (system eCall) będą obowiązkowym wyposażeniem wszystkich nowych modeli samochodów w Europie od października 2015 r. – zadecydowali posłowie.


Nowe regulacje, mające na celu osiągnięcie celów redukcji emisji CO2 do 95g/km nowych samochodów do roku 2020 zostały oficjalnie zaaprobowane przez parlamentarzystów.


Zamrożenie i przejęcie majątków zgromadzonych w ramach nielegalnego procederu będzie znacznie łatwiejsze, dzięki prawu przyjętemu przez Parlament Europejski.


Wszystkie strony internetowe, zarządzane przez sektor publiczny, będą musiały być łatwo dostępne dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Ponad 167 milionów obywateli UE ma problem w dostępie do publicznych informacji oraz usług online.


Nielegalni imigranci, przedostający się do UE przez terytorium Turcji, będą zawracani zgodnie z umową o readmisji, podpisaną przez obie strony w grudniu i popartą przez Parlament podczas drugiej lutowej sesji plenarnej.


Na mocy nowych przepisów, mających poprawić konkurencyjność sektora kolejowego, nowi operatorzy otrzymają łatwiejszy dostęp do infrastruktury, a procedury autoryzacji nowych lokomotyw i wagonów zostaną uproszczone.


Więcej informacji z sesji plenarnej w linkach umieszczonych po prawej stronie.