Bezpieczeństwo, praca, rynek cyfrowy: Łotwa prezentuje priorytety prezydencji 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Premier Łotwy Laimdota Straujuma prezentuje priorytety prezydencji @eu2015lv w Parlamencie Europejskim. 

"W obliczu ostatnich ataków we Francji, obrona podstawowych wartości Europy jest kluczowa" - mówiła premier Laimdota Straujuma, podczas debaty nt. priorytetów, rozpoczętej z dniem 1 stycznia, łotewskiej prezydencji w Radzie UE. Niektórzy deputowani z aprobatą przyjęli zapowiedź powrotu do kwestii gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pasażerów lotniczych (PNR) dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa. Podkreślali także konieczność wspierania inwestycji i działań na rzecz wzrostu gospodarczego.

Premier Laimdota Straujuma deklarowała, że głównym przesłaniem prezydencji Łotwy będzie praca na rzecz Europy "konkurencyjnej, cyfrowej i silnej na arenie międzynarodowej". "Naszym celem jest obrona wartości - wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i tolerancji, które charakteryzują Europę. Chcę wzmocnić naszą współpracę oraz opracować plan wspólnych działań Rady i Parlamentu na najbliższe sześć miesięcy".


Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślał: „Prezydencja Łotwy jest symbolem europejskiego pojednania. Trzydzieści lat temu, nikt nie mógł nawet marzyć o takim rozwoju losów". Juncker dodał także, że Komisja wspiera proponowane działania prezydencji, zwłaszcza w ramach tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji, pogłębiania integracji gospodarczej oraz tworzenia jednolitego rynku cyfrowego.


Manfred Weber (EPP, DE) przypominał historię Łotwy, która przetrwała wyjątkowo trudny kryzys gospodarczy w 2009 r., osiągając dziś dobre wyniki gospodarcze. “Łotwa jest promieniem nadziei dla całej Unii Europejskiej" - mówił, przyrzekając premier Straujumie poparcie w pracach nad PNR oraz walce z recesją.


"Chcemy odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo naszych obywateli. Potrzebujemy zupełnie nowego podejścia do spraw bezpieczeństwa. Musimy przełamać opór państw członkowskich i ustanowić wspólną strategię walki z terroryzmem" - zaznaczał Gianni Pittella (S&D, IT).


Roberts Zīle (ECR, LV) nawiązał do sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów i współpracy międzynarodowej: "Stabilna, wolna i demokratyczna Ukraina pełnić może rolę przykładu dla wszystkich naszych partnerów zagranicznych, którzy chcieliby pokazać, że europejskie wartości nie są im obce. Dzięki temu możemy także wzmocnić współpracę z euroazjatyckimi krajami partnerskimi.


Sophia in ’t Veld (ALDE, NL) apelowała: "Wzywam łotewską prezydencję, aby przyjęcie horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej stało się dla niej absolutnym priorytetem" - apelowała. Jej zdaniem byłaby to najlepsza odpowiedź na problem homofobii w Europie.


Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL) komentował: "Unia Europejska musi znaleźć demokratyczne i dyplomatyczne rozwiązania złagodzenia nawarstwiających się napięć. W naszym interesie jest budowa relacji opartych na demokracji".


Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE) sugerował szefowej łotewskiego rządu poważny przegląd programu. “Czy zostaliśmy wybrani na te stanowiska, by zaspokajać żądania rynków?" - pytał, dodając, że Unia Europejska powinna wzmacniać zaufanie obywateli do obietnicy wspólnego dobrobytu.


Rolandas Paksas (EFDD, LT) ostrzegał, że większe państwa członkowskie mają znacznie większy wpły na plan prac prezydencji. „Potrzebujemy nowej strategii bezpieczeństwa UE i miejsc pracy, ale przede wszystkim zadbać musimy o wspólny rynek energetyczny" - przekonywał.


Iveta Grigule (NI, LV) : "Wśród priorytetów łotewskiej prezydencji znalazła się kwestia relacji z Azją Centralną. Państwa tego regionu potrzebują naszego wsparcia i pomocy w zbalansowaniu nacisków rosyjskich" - sprecyzowała.


Więcej informacji nt. prezydencji Łotwy w linkach po prawej stronie.