Znamy laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament Europejski przyznaje Europejską Nagrodą Obywatelską w uznaniu wkładu we współpracę europejską i promowanie wspólnych wartości.  

47 osób uhonorowano Europejską Nagrodą Obywatelską za 2015 rok. Nagrodę przyznaje Parlament Europejski w uznaniu wkładu we współpracę europejską i promowanie wspólnych wartości. Do konkursu zgłoszono 74 kandydatury, a listę laureatów opublikowano 3 czerwca.

“W tym roku jury uhonorowało wysiłki obywateli na rzecz zapewnienia opieki zdrowotnej dla najuboższych, pomocy żywnościowej, ratunku, solidarności, edukacji, walki z radykalizacją, ochrony osób LGBTI… Uhonorowaliśmy europejskich obywateli, których codzienna praca jest niezbędna dla spójności społecznej naszych państw. Cieszę się, że Parlament mógł to zrobić” – powiedziała Sylvie Guillaume (S&D, Francja), wiceprzewodnicząca PE oraz przewodnicząca jury.


Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto Nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób, które swoją codzienną aktywanością promują europejskie wartości.


Kliknij po więcej informacji z Parlamentu Europejskiego.

"Cieszę się, że Parlament mógł uhonorować europejskich obywateli, których codzienna praca jest niezbędna dla spójności społecznej naszych państw."