Udostępnij tę stronę: 

14 października w Brukseli odbyła się uroczystość dla laureatów przyznawanej przez PE Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wyróżnienie otrzymują osoby i organizacje, które przyczyniają się do wzmocnienia europejskiej współpracy i wzajemnego zrozumienia między obywatelami państw członkowskich. Jury pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej PE Sylvie Guillaume nagrodziło w tym toku 47 laureatów z 26 państw członkowskich, w tym 2 fundacje z Polski: Oswoić Los oraz Fundację Integracji Społecznej "Prom".

Wiceprzewodnicząca Guillaume zaznaczyła, że tegoroczni laureaci zaangażowani są „w pomoc najbardziej bezbronnych, w walkę z dyskryminacją, obronę dialogu międzykulturowego, działanie na rzecz tolerancji i zaangażowania młodych w europejskie projekty, w działanie na rzecz wolności wypowiedzi”. Wiceprzewodnicząca podziękowała za stanie na straży „europejskiego modelu opartego o prawa, sprawiedliwość i demokrację”.

Polskimi laureatami nagrody są dwie fundacje: Oswoić Los oraz Fundację Integracji Społecznej "Prom".


Fundacja Oswoić Los została nominowana do nagrody przez posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Fundacja powstała w 2010 roku w Lublinie z inicjatywy Katarzyny i Karola Łukasiewiczów, rodziców Julki i niepełnosprawnej Hani, która cierpi na ciężką, czterokończynową postać mózgowego porażenia dziecięcego. Fundacja zajmuje się szeroko pojętą niepełnosprawnością. FOL wspiera rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością i otacza je kompleksową opieką, organizuje warsztaty i zjazdy, oferuje szeroką pomoc - prawną, psychologiczną i rehabilitacyjną, prowadzi działalność wydawniczą, realizuje projekty edukacyjne, które mają na celu pokazać, że rożnorodność jest normą, a nie wyjątkiem. Fundacja planuje wybudowaćośrodek rehabilitacyjny.


Fundacja Integracji Społecznej "Prom" powstała w 2004 roku i skupia wokół siebie przedstawicieli różnych profesji - nauczycieli, terapeutów, psychologów, historyków, etnologów, socjologów. Fundacja ma na celu integrację osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne. Znana jest między innymi z kampanii społecznej "Jedni z wielu", realizującej trzy cele: poprawienie wizerunku społeczności romskiej wśród obywateli Polski, wzrost wiedzy o tej społeczności oraz zniwelowanie krzywdzących stereotypów, rodzących się z niewiedzy. Sukcesem akcji jest nie tylko realizacja wyznaczonych celów, ale także stworzenie wirtualnej encyklopedii o społeczności romskiej - romopedia.pl. Fundację nominowała poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer do Oedenberg.


Pełna lista laureatów.


Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku. Jest przyznawana za działania świadczące o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej. Każdy poseł do PE może zgłosić jedną kandydaturę rocznie.  Zgłoszenia oceniane są przez krajowe jury, a ostateczna decyzja jest podejmowana przez jury kierowane przez wiceprzewodniczącą PE Sylvie Guillaume.