Udostępnij tę stronę: 

Przewodniczący Martin Schulz  

Musimy oddzielnie zajmować się procesem akcesyjnym i kryzysem związanym z uchodźcami – ostrzegł Martin Schulz. Przewodniczący PE wygłosił przemówienie na spotkaniu szefów państw i rządów, które odbywa się 17-18 marca w Brukseli i jest poświęcone kryzysowi migracyjnemu oraz kwestiom gospodarczym. „Turcja nie uzyska odstępstw w sprawie wolności mediów i ochrony mniejszości, rozdziału władz czy praworządności” – powiedział Schulz, nazywając powyższe sprawy „niepodlegającymi dyskusji”.

Schulz powiedział, że UE i Turcja są kluczowymi partnerami. „Potrzebujemy partnerstwa z Turcją, a nie uzależnienia od niej. Nie możemy i nie powinniśmy „eksportować” naszych problemów do Turcji” – przestrzegał Schulz.

Przewodniczący pokreślił, że PE czeka na bardziej szczegółowe informacje dotyczące odsyłania osób do Turcji i przesiedlania do UE i musi wiedzieć, jak dokładnie Turcja wypełnia warunki wyznaczone w naszym prawie, aby Grecja mogła uznać ją za „bezpieczny kraj trzeci”.


Przewodniczący zaznaczył także, że porozumienie z Turcją nie może zastąpić prawdziwej unijnej polityki migracyjnej i azylowej. Wezwał do reformy obecnych przepisów oraz do powołania Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej proponowanej przez Komisję Europejską.


Schulz zaapelował do przywódców UE o przyspieszenie relokacji z Grecji do waszych państw, by pomóc osobom, które przebywają na granicy Grecji z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii.


Ponadto przewodniczący PE wezwał do większego wsparcia Jordanii i Libanu, w których łącznie przebywa 2,9 mln uchodźców. „(…) jeden na czterech mieszkańców to uchodźca. Jakiż przejaw hojności i ludzkiej przyzwoitości! Jednak oba kraje osiągnęły limit swoich możliwości” – ostrzegał Schulz.


Schulz odniósł się także do spraw gospodarczych – zauważył, że chociaż kryzys migracyjny jest coraz bardziej naglący, to dla Unii ważne jest także pobudzenie gospodarki.

„Zwiększanie zatrudnienia i pobudzanie wzrostu musi być dla nas priorytetem” – mówił, dodając, że ożywienie ma anemiczny charakter, a bezrobocie pozostaje na dotkliwie wysokim poziomie.


Polska


Schulz odniósł się również do sprawy Polski. „W czasach „Solidarności” naród polski dzielnie walczył o demokrację i praworządność, wzniecając rewolucję demokratyczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Skorzystaliśmy na tym wszyscy, a szczególnie mój kraj. Bez wątpienia potrzebujemy w UE silnej i demokratycznej Polski. Dlatego też ostatnie wydarzenia w Polsce budzą nasze szczególne zaniepokojenie” – mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego.


Dodał, że „Komisja Wenecka w swojej opinii ostro skrytykowała zmiany w Trybunale Konstytucyjnym zaproponowane przez rząd polski. Niezależny sąd konstytucyjny stanowi nieodłączną część mechanizmów kontroli i równowagi. Obecna sytuacja oznacza, że te mechanizmy kontroli i równowagi znalazły się w stanie zawieszenia. W imieniu Parlamentu Europejskiego apelujemy do rządu polskiego, by znalazł wyjście z obecnego impasu i podjął debatę ze wszystkimi stronami w celu naprawienia uchybień w niedawnych reformach”.


„Parlament Europejski oczekuje, że Komisja Europejska będzie kontynuować dialog w ramach mechanizmu praworządności i zweryfikuje, czy rząd polski zrealizował w pełni zalecenia Komisji Weneckiej” – podsumował Schulz.