Anna Fotyga o rosyjskiej propagandzie: "Kontynuacja metod i narzędzi stosowanych w czasach zimnej wojny" 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Anna Fotyga (EKR, Polska) 

We wtorek popołudniu posłowie będą dyskutowali o tym, jak skutecznie przeciwstawiać się propagandzie ze strony organizacji terrorystycznych takich jak tzw. Państwo Islamskie oraz państw, na przykład Rosji. Sprawozdanie w tej sprawie wzywa do wzmocnienia środków zaradczych oraz do ściślejszej współpracy państw członkowskich. „Musimy zwiększyć nakłady na te kampanie, by walczyć z radykalizacją” - przekonuje posłanka sprawozdawczyni Anna Fotyga (EKR, Polska).

Jaki jest wpływ propagandy ze strony państw trzecich i organizacji terrorystycznych? Istnieje wiele teorii o rzekomym wpływie Rosji na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czy możliwy jest wpływ Rosji na wybory w Europie?


Wiele wydarzyło się po rosyjskiej agresji na Ukrainę i po bezprawnej aneksji Krymu. To była pobudka.


Z punktu widzenia Europy Środkowej i Wschodniej Rosja zaczęła fałszować informacje i wpływać na rynek mediów o wiele wcześniej. To czysta kontynuacja metod i narzędzi stosowanych w czasach zimnej wojny.


To ma oczywiście wpływ na społeczeństwa w Unii Europejskiej i na inne państwa. Z pewnością obywatele Stanów Zjednoczonych są również celem rosyjskiej propagandy z użyciem wielu narzędzi jak chociażby Russia Today.


Dlaczego tzw. Państwo Islamskie odnosi sukcesy w działaniach propagandowych prowadzonych w Internecie wobec młodych muzułmanów w Europie? Jak można się przed tym bronić?


Niestety nie chodzi tylko o młodych muzułmanów. Stosując różnorodne narzędzia, tzw. Państwo ISlamskie było zdolne do przyciągnięcia osób reprezentujących różne pokolenia i religie, przekonania ich do konwersji i zradykalizowania.


Spotkałam się z wieloma przedstawicielami ministerstw z państw członkowskich UE - dla decydentów politycznych świadomość, że młodzież może działać przeciwko własnemu narodowi, jest traumą. Trudno temu przeciwdziałać, ale jesteśmy gotowi i będziemy te działania wspierać także na europejskim poziomie.


Mamy narzędzia, by ocenić sytuację - w moim sprawozdaniu wspominam o instrumentach służących identyfikowaniu fałszywych informacji, o potrzebie opisywania przypadków i wzorów radykalizowania się, o tym, jak często okazują się one bardzo tragiczne dla całych rodzin.


Każde państwo członkowskie ma dyspozycji narzędzia do monitoringu mediów społecznościowych i przypadków radykalizacji. To oczywiście wielki wysiłek, ale jesteśmy świadomi sytuacji dzięki bardzo otwartej współpracy i informacji pochodzących z unijnych stolic.


Nadal kluczowe pozostaje finansowanie. Musimy zainwestować o wiele więcej w te kampanie, by walczyć z radykalizacją.East StratCom Task Force 
  • Grupa zadaniowa utworzona w marcu 2015 roku i działająca od września 2015.  
  • Zadaniem grupy jest promowanie polityki UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, identyfikowanie dezinformacji i prostowanie fałszycwych informacji.