Międzynarodowy Dzień Wolontariusza: Zaangażuj się! (wideo) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, by podkreślić pozytywne efekty wolontariatu i zachęcić do zaagażowania się w pomoc innym.

Niemal co czwarty Europejczyk, który ukończył 15 rok życia, zaangażowany jest w jakąś formę wolontariatu. Większość z tych osób działa przede wszystkim na rzecz swoich lokalnych społeczności i w swoich państwach, a niewielka tylko angażuje się w działania związane z innym państwem (7%) lub częścią świata (11%).

Udział w wolontariacie może być szansą na to, by pomóc innym w potrzebie, ale także na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń.

By pobudzić wolontariat ponad granicami, w 1996 roku UE powołała tzw. Wolontariat Europejski. To projekt, który opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.
 

Wolontariat Europejski jest otwarty dla osób w wieku 17-30 lat. Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy. Wolontariusze pracują w różnych dziedzinach takich jak: sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy wolontariusz otrzymuje Youthpass – zaświadczenie o uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.
 

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe. Jedyny wkład finansowy, jaki muszą wnieść to niewielka część kosztów podróży.

By dodatkowo wesprzeć Wolontariat Europejski (oraz inne tego typu programy jak na przykład uruchomiony w grudniu 2016 roku Europejski Korpus Solidarności), w 2016 roku Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską w rezolucji do umożliwienia udziału osobom ze wszystkich grup wiekowych oraz obywatelom państw trzecich, by otrzymali lepszą ochronę prawną i finansowanie projektów.