Udostępnij tę stronę: 

Od 1996 roku w Wolontariacie Europejskim wzięło udział około 100 000 młodych ludzi, angażując się w projekty w całej Europie i różnych częściach świata. Udział w wolontariacie może być szansą na to, by pomóc innym w potrzebie, ale także na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń. Jak się zaangażować? Zobacz wideo!

Niemal co czwarty Europejczyk, który ukończył 15 rok życia, zaangażowany jest w jakąś formę wolontariatu. Większość z nich działa przede wszystkim na rzecz swoich lokalnych społeczności i w swoich państwach, a niewielka tylko angażuje się w działania związane z innym państwem (7%) lub częścią świata (11%).


By pobudzić wolontariat ponad granicami, UE powołała tzw. Wolontariat Europejski. To projekt, który opiera się na partnerstwie co najmniej dwóch wspierających go organizacji. Wolontariusze uczestniczą w EVS za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają, i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i opiekuje się nimi podczas ich pobytu za granicą.
 

Wolontariat Europejski jest otwarty dla osób w wieku 17-30 lat. Projekty trwają od 2 do 12 miesięcy. Wolontariusze pracują w różnych dziedzinach takich jak: sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, dziedzictwo kulturowe, sztuki piękne, dobrostan zwierząt, ochrona środowiska oraz współpraca rozwojowa. Na koniec pracy wolontariusz otrzumuje Youthpass – zaświadczenie o uczestnictwie w danym projekcie i jego opis.
 

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe. Jedyny wkład finansowy, jaki muszą wnieść to niewielka część kosztów podróży.


By dodatkowo wesprzeć Wolontariat Europejski (oraz inne tego typu programy jak na przykład niedawno uruchomiony Europejski Korpusu Solidarności), Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską w rezolucji z 27 marca do umożliwienia udziału osobom ze wszystkich grup wiekowych oraz obywatelom państw trzecich, by otrzymali lepszą ochronę prawną i finansowanie projektów.