Udostępnij tę stronę: 

Po świątecznej przerwie Parlament Europejski kontynuuje prace nad wieloma ważnymi sprawami. Polityka azylowa, walka z terroryzmem, walka z oszustwami podatkowymi, ochrona praw konsumentów oraz wydawców i twórców internetowych, redukcja emisji gazów, czysta energia dla konsumentów - to tylko niektóre z kwestii, którymi posłowie będą zajmować się w 2017 roku.

Migracja

 

W 2017 roku spodziewane jest głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego rozporządzenia dublińskiego ws. polityki azylowej. Komisja Europejska proponuje, by w przypadku osiągnięcia określonej liczby wniosków o azyl automatycznie uruchamiano mechanizm korygujący, umożliwiający sprawiedliwe rozłożenie obciążeń. W międzyczasie nadal obowiązywałyby aktualne zasady, które stwierdzają, że za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiada to państwo członkowskie UE, do którego trafił wnioskujący. Posłowie pracują nad wypracowaniem jednolitych kryteriów ubiegania się o azyl oraz procedur azylowych, a także wiążącego mechanizmu relokacji ubiegających się o azyl we wszystkich państwach członkowskich.


Więcej informacji w najważniejszym temacie.


Walka z unikaniem płacenia podatków


Późną wiosną 2017 roku komisja śledcza do spraw Panama Papers przedstawi sprawozdanie ze swoich ustaleń. Komisja została powołana w czerwcu 2016 roku, by zbadać działania Komisji Europejskiej i państw członkowskich w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy i unikaniem płacenia podatków.


Więcej informacji w najważniejszym temacie.


Walka z terroryzmem


Na początku 2017 roku planowane jest głosowanie plenarne ws. nowej dyrektywy o zwalczaniu terroryzmu. Dyrektywa kryminalizuje działania przygotowawcze do ataków terrorystycznych takie jak na przykład:


  • przeprowadzanie i odbywanie szkoleń na potrzeby terroryzmu przez sprawców wewnątrz lub spoza Europy, zarówno w obozach szkoleniowych, jak i przez internet;
  • podróże tzw. zagranicznych bojowników do stref konfliktów w celach terrorystycznych oraz organizacja lub inny rodzaj ułatwiania takich podróży.

Porozumienie w tej sprawie Parlament i państwa członkowskie osiągnęły pod koniec listopada 2016 roku.

Więcej informacji w najważniejszym temacie.

Wspólny rynek cyfrowy


W 2017 roku PE zajmie się kwestią geoblockingu - posłowie chcą zagwarantować, że konsumenci korzystający z produktów i usług zakupionych w innym kraju członkowskim UE cieszą się takimi samymi prawami, jak konsumenci w tym kraju (te same ceny, dostęp do wyprzedaży, metody płatności), chyba że zróżnicowanie jest obiektywnie uzasadnione np. ze względu na podatek VAT.


Poza tym kontynuowane będą prace nad prawami autorskimi w dziedzinie treści online. Proponowane zmiany pozwoliiłyby m.in. nadawcom na łatwiejsze uzyskanie zezwoleń, które muszą otrzymać od podmiotów praw autorskich, aby móc nadawać programy online w innych państwach członkowskich UE. Chodzi tu o programy transmitowane online w tym samym czasie co w telewizji oraz usługi typu catch-up, które chcą oni udostępnić w internecie w innych państwach członkowskich (np. MyTF1 we Francji, ZDF Mediathek w Niemczech, TV3 Play w Danii, Szwecji i krajach bałtyckich oraz AtresPlayer w Hiszpanii). Poza tym strony takie jak YouTube, Google czy Facebook i inne oferujące usługi hostingu treści wideo musiałyby weryfikować, czy materiały tam umieszczan sa objęte prawem autorskim.


Więcej informacji w najważniejszym temacie.

Energia i klimat

Reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) jest być może największą reformą dotyczącą zmiany klimatu w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. To także pierwszy konkretny krok w UE, by wypełnić zobowiązania konieczne do realizacji celów określonych na konferencji COP21 w Paryżu w grudniu 2015 roku. Reforma ETS ma pomóc w oganiczeniu emocji gazów cieplarnianych, zachęcić przemysł do przejścia na odnawialne albo niskoemisyjne źródła energii oraz wlaczyć ze zjawiskiem przenoszenia przez przedsiębiorstwa produkcji do państw o mniej restrykcyjnych przepisach w dziedzinie klimatu.


Poza tym posłowie będą pracować nad pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” zaprponowanym przez Komisję Europejską w listopadzie 2016 roku. Pakiet ma przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. Propozycje koncentrują się na efektywności energetycznej, źródłach odnawialnych, rynku energii elektrycznej. Ecodesignie, bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej i zarządzaniu w ramach Unii Energetycznej.


Więcej informacji w najważniejszych tematach: klimat i energia.