Udostępnij tę stronę: 

W tym tygodniu w PE 

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim komisarz Günther Oettinger, który ma przejąć sprawy budżetu UE i zasobów ludzkich po rezygnacji wiceprzewodniczącej Kristaliny Georgievej, spotka się z posłami, żeby przedyskutować nowy zakres obowiązków. W Komisji Wolności Obywatelskich odbędzie się dyskusja o aktualnej sytuacji uchodźców w Europie, a Komisja Prawna przyjmie pierwsze w historii unijnej przepisy dotyczące robotów i sztucznej inteligencji.

W poniedziałek o 18.00 trzy parlamentarne komisje (Budżetowa, Kontroli Budżetowej oraz Prawna) spotkają się z komisarzem Güntherem Oettingerem. Decyzją przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera Oettinger, komisarz odpowiedzialny do tej pory za gospodarkę cyfrową, ma przejąć sprawy budżetu UE i zasobów ludzkich po rezygnacji wiceprzewodniczącej Kristaliny Georgievej. Kliknij po więcej informacji o spotkaniu.

W czwartek Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) będzie debatowała o stanie wdrażania porozumienia UE-Turcja w sprawie migracji i uchodźców, planu relokacji i przesiedleń oraz propozycji Komisji Europejskiej, by wznowić odsyłanie uchodźców do Grecji zgodnie z obowiązującymi przepisami dublińskimi. Ponadto posłowie spotkają się także z Vincentem Cochetelem, dyrektorem Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, który przedstawi propozycje mające na celu lepszą ochronę uchodźców w Unii Europejskiej.

W czwartek w Komisji Prawnej (JURI) odbędzie się głosowanie w sprawie pierwszych w historii unijnych przepisów dotyczących prawnych i etycznych aspektów wykorzystania robotów i sztucznej inteligencji. Posłowie wzywają do przyjęcia legislacji, która określa, kto jest odpowiedzialny za działania robotów, zwiększa bezpieczeństwo, a jednocześnie wprowadza kodeks postępowania gwarantujący spójność z zasadami etyki.

Także w czwartek ministrowie maltańskiego rządu przedstawią priorytety prezydencji swojego kraju w Radzie UE. W Komisji Wolności Obywatelskich oraz w Komisji Prawnej odbędą się spotkania poświęcone bezpieczeństwu i sprawiedliwości oraz wsparciu dla przedsiębiorców.

Ponadto posłowie będą pracować w grupach politycznych, przygotowując się do sesji plenarnej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Na sesji odbędą się wybory nowego przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących PE.
Obserwuj Parlament Europejski na Twitterze, by być na bieżąco.