Przyszłość Unii Europejskiej: Szukając odpowiedzi na globalizację 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Unia Europejska stara się ograniczać szkodliwe skutki globalizacji ©AP Images/European Union-EP 

Globalny handel to nie tylko szanse, ale również zagrożenia. 10 maja Komisja Europejska przedstawiła swoją opinię o tym, jak UE powinna odpowiadać na wyzwania globalizacji.

16 maja posłowie debatowali na ten temat na sesji plenarnej. Poniżej przeczytasz, co Parlament Europejski zrobił w tej sprawie do tej pory.

Globalizacja: Działania Parlamentu Europejskiego

 

Unia Europejska jest największym graczem w światowym handlu i wykorzystuje swoją pozycję, aby dyktować wysokie standardy importowanych produktów i promować swoje wartości za granicą. Przed podpisaniem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej z Kanadą (CETA) Parlament Europejski doprowadził do usunięcia z projektu porozumienia kontrowersyjnego mechanizmu rozstrzygania sporów między zagranicznymi inwestorami i państwami. Zastąpił go przejrzystszy system stałych, międzynarodowych sądów inwestycyjnych.

Posłowie są także zwolennikami rozwiązań, które zwalczają nieuczciwą konkurencję spoza Wspólnoty. W połowie 2016 r., gdy gwałtownie wzrósł import taniego sprzętu kolejowego (m.in. silników) z Chin, posłowie wezwali Komisję do przygotowania strategii handlowej dla UE. Parlament domaga się unowocześnienia handlowych mechanizmów obronnych Unii (np. ceł), aby skuteczniej chronić rodzimych przedsiębiorców i miejsca pracy w Europie.

 

W październiku 2016 r. posłowie zagłosowali za poszerzeniem listy objętych embargiem produktów i usług, które są używane do tortur lub egzekucji. Promocja, handel i przewóz takich wyrobów są zakazane na terenie Wspólnoty.

W marcu 2017 r. Parlament przyjął projekt rozporządzenia, które ma zmusić europejskie firmy do kontrolowania, czy kupowane przez nich minerały (np. cyna, wolfram, tantal i złoto) są pozyskiwane w humanitarny sposób , a handel nimi nie przyczynia się do finansowania konfliktów zbrojnych. Duże firmy miałyby też przedstawić plan monitorowania swoich dostawców.

Parlament Europejski często wzywa Komisję Europejską w rezolucjach do przedstawienia propozycji legislacyjnych w konkretnych dziedzinach - w kwietniu br. posłowie wezwali do przyjęcia środków na poziomie UE gwarantujących, że ubrania i materiały, które kupujemy, były produkowane z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa pracy, praw człowieka, zdrowia i godności pracowników. W tym samym miesiącu posłowie wezwali do ustanowienia jednolitego systemu certyfikacji oleju palmowego importowanego do Unii Europejskiej, by walczyć ze skutkami niezrównoważonej produkcji takimi jak wylesianie czy niszczenie siedlisk zwierząt.

Wspierając wzmocnienie praw pracowniczych, posłowie odpowiadają także na wyzwania, jakie globalizacja stanowi dla zatrudnienia. Parlament pracuje obecnie nad przepisami, które mają regulować nowe formy zatrudnienia w warunkach gospodarki cyfrowej, wzmacniając ochronę osób świadczących usługi na takich platformach jak np. Uber czy Deliveroo. Poza tym posłowie popierają także Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, który wspiera pracowników dotkniętych zwolnieniami grupowymi w wyniku procesu restrukturyzacji związanego ze zmianami w strukturze światowego handlu, np. 11 maja br. w Komisji Budżetowej planowane jest glosowanie ws. przyznania 2,6 mln € pomocy 821 osobom zwolnionym z pracy w Nokii.

Debata o przyszłości integracji europejskiej

Do końca czerwca Komisja Europejska opublikuje pięć dokumentów, które mają służyć refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej. Każdy z nich ma być poświęcony konkretnemu tematowi: społecznemu wymiarowi Europy, globalizacji, unii gospodarczej i walutowej, obronie i finansom. Dokumenty mają zawierać pomysły i scenariusze dla Europy w 2025 roku - nie będą to jednak konkretne propozycje. Inicjatywa zostanie podsumowana w połowie września, kiedy Jean-Claude Juncker wygłosi w Parlamencie Europejskim coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej.

Eurobarometr 2017 
  • Większość respodentów chce, by UE robiła więcej niż do tej pory w zakresie: promocji pokoju i demokracji na świecie (73%) polityki gospodarczej (58%) polityki zagranicznej (57%)