Majowa sesja plenarna w skrócie: relokacja uchodźców, Węgry, Brexit 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przeczytaj, co wydarzyło się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego: wizyta sekretarza generalnego ONZ, debata o negocjacjach w sprawie Brexitu, rezolucja o relokacji uchodźców.

W czwartek, 18 maja, Parlament Europejski przyjął nowe regulacje, dzięki którym abonenci internetowych serwisów z multimediami będą mogli z nich korzystać w UE poza swoim krajem zamieszkania. Zmiany powinny wejść w życie w ciągu roku.


Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres mówił w środę, 17 maja, na posiedzeniu plenarnym o sytuacji w Syrii, kryzysie uchodźczym i ważnej roli Unii Europejskiej w świecie.


W środę, 17 maja, podczas debaty z Michelem Barnierem, głównym negocjatorem UE w sprawie Brexitu, oraz z Donaldem Tuskiem, szefem Rady Europejskiej, posłowie wyrazili zadowolenie z jednolitego stanowiska wyrażonego przez przywódców 27 państw członkowskich na szczycie 29 kwietnia br., ale wezwali też do jednoczesnej reformy samej Unii.


Posłowie potępili „pogorszenie się sytuacji w zakresie praworządności, demokracji i praw podstawowych” na Węgrzech. W środę zagłosowali za tym, aby uruchomić procedurę opisaną w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej, która pozwala „stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie” fundamentalnych wartości UE.


W rezolucji przyjętej w czwartek, 18 maja, posłowie stwierdzili, że graniczne państwa UE takie jak Włochy i Grecja nie mogą zostać pozostawione same sobie w obliczu kryzysu uchodźczego. Wezwali do przyjęcia efektywnego systemu relokacji. Podczas debaty we wtorek oskarżyli rządy państw członkowskich o niewywiązywanie się ze złożonych zobowiązań.


We wtorek, 16 maja, przed obchodzonym 17 maja Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii i Transfobii, posłowie debatowali o prześladowaniach homoseksualnych mężczyzn w Czeczenii, o których donosiły rosyjskie media i organizacje walczące o prawa człowieka. W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwali władze rosyjskie do przeprowadzenia niezwłocznie śledztwa w tej sprawie.


88 milionów ton żywności marnuje się w UE każdego roku, co stanowi poważny społeczny i ekologiczny problem. Posłowie chcą, żeby do 2025 r. ilość wyrzuconej żywności zmalała o 30 proc. w porównaniu do 2014 r. Do 2030 r. mamy wyrzucać o połowę mniej niż w 2014 r.


Parlament po raz drugi odrzucił zaproponowaną przez Komisję Europejską listę krajów „zagrożonych” zjawiskiem prania pieniędzy. Posłowie chcieliby, żeby UE miała „niezależny i autonomiczny” proces oceny, czy działania danego kraju kwalifikują się jako przestępstwa finansowe. Obecnie lista powstaje na podstawie danych międzynarodowej grupy zadaniowej ds. działań finansowych przeciwko praniu pieniędzy.


W środę, 17 maja, Parlament przeznaczył ponad 2,6 mln euro na pomoc w poszukiwaniu pracy dla 821 byłych pracowników Nokii w Finlandii.


We wtorek, 16 maja, posłowie zwrócili uwagę na negatywne skutki globalizacji dla społeczeństwa: presję, jaką wywiera na niektóre zawody, obniżające się pensje i warunki zatrudnienia, które z kolei doprowadziły do wzrostu politycznego znaczenia populizmu w Europie. Według posłów korzyści płynące z globalizacji powinny być bardziej sprawiedliwie rozdzielone między wszystkich obywateli. Przeczytaj, jakie działania Parlament podjął, żeby kontrolować konsekwencje globalizacji.