Infografika: Skład prezydium Parlamentu Europejskiego 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy. Dowiedz się, kto wchodzi w skład prezydium Parlamentu Europejskiego i jakie ma zadania.

Prezydium Parlamentu Europejskiego 

W styczniu 2017 roku posłowie wybrali nowego przewodniczącego, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów na dwuipółletnią kadencję. Tworzą oni prezydium Parlamentu Europejskiego.

Prezydium jest odpowiedzialne za opracowanie wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego oraz regulację wszystkich kwestii administracyjnych, kadrowych i organizacyjnych. Każdemu członkowi prezydium przypisane jest portfolio zadań, np. związanych z komunikacją, zarządzaniem budynkami, relacjami z parlamentami państw członkowskich etc. Na infografice prezentujemy zadania wiceprzewodniczących i kwestorów.