Zapowiedź najważniejszych wydarzeń w PE w drugiej połowie 2017 roku 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Po wakacjach w PE kolejne polityczne debaty i głosowania nad ważnymi przepisami regulującymi kwestie migracji, klimatu czy wspólnego rynku cyfrowego.

Orędzie o stanie Unii Europejskiej

We wrześniu przewodniczący Jean-Claude Juncker wygłosi w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie UE.

Migracja i kontrola granic

Komisja Wolności Obywatelskich w Parlamencie Europejskim przyjmie swoje stanowisko wobec reformy rozporządzenia dublińskiego dotyczącego systemu azylowego w UE. Rozporządzenie określa, które państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu.

Poza tym posłowie zagłosują także w sprawie porozumienia zawartego z państwami członkowskimi

Klimat i środowisko

Posłowie pracują obecnie nad przepisami mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora użytkowania gruntów, zmiany sposobu uzytkowania gruntów (np. wylesiania pod grunty orne) oraz lasów.

Kontynuowane będą negocjacje w sprawie refomy unijnego systemu handlu emisjami (ETS).

Poza tym posłowie zagłosują w sprawie nieformalnego porozumienia z państwami członkowskimi w sprawie znakowania żywności organicznej.

Gospodarka

Jesienią Parlament Europejski zagłosuje w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), dzięki czemu będzie mógł zmobilizować inwestycje w wysokości do 500 mld euro do 2020 roku.

Prawa społeczne

Posłowie będa pracować nad szeregiem propozycji Komisji Europejskiej, w tym m.in. zapewniającej równowagę między życiem zawodowym i prywatnym dla pracujących rodziców.

Poza tym planowane jest rozpoczęcie negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie pracowników delegowanych.

Wspólny rynek cyfrowy

Posłowie przyjmą zmiany m.in. w prawie autorskim, by zapewnić, że przepisy odpowiadają rozwojowi rynku cyfrowego.

Podatki

Komisja śledcza powołana w ślad skandalu Panama Papers do końca roku przedstawi rezultaty swoich prac.

Ponadto posłowe będą finalizować prace nad zmianami w przepisach regulujących walkę z praniem brudnych pieniędzy, co powinno poprawić przejrzystość, jeśli chodzi o rzeczywistych włascicieli firm i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Prawa człowieka

W grudniu w Strasburgu wręczona zostanie Nagroda im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli.