Wrześniowa sesja plenarna w skrócie: Debata o stanie UE, bezpieczeństwo dostaw gazu 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Orędzie o stanie UE, inicjatywa WIFI4EU, więcej funduszy na walkę z bezrobociem młodych - to główne tematy wrześniowej sesji plenarnej. Przeczytaj nasze podsumowanie.

"Wiatr ponownie dmie w żagle Europy" - mówił Jean-Claude Juncker w środę w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej. Juncker przedstawił propozycje w kwestiach jak obrona, bezpieczeństwo, legalna migracja, handel międzynarodowy, równość społeczna, wzmocnienie zdolności budżetowych Unii Europejskiej i demokratycznego procesu decyzyjnego. SZef Komisji Europejskie zaproponował także połączenie stanowisk przewodniczącego Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

Otwierając debatę, przewodniczący Tajani powiedział: “Jesteśmy przekonani, że Parlament Europejski może mieć decydujący wkład we wzrost Unii”.

Bezrobocie młodych

W środę Parlament Europejski poparł dodatkowe 500 mln euro na walkę z bezrobociem wśród młodych.

Eksport broni

W środę Parlament Europejski wezwał do zaostrzenia nadzoru nad esportem broni z UE.

WIFI4EU

We wtorek Parlament Europejski poparł WIFI4EU, czyli inicjatywę, która ma promować darmowy dostęp do internetu w miejscach użyteczności publicznej.

Trzęsienie ziemi we Włoszech

W środę Parlament Europejski dał zielone światło dla 1,2 mld euro wsparcia dla Włoszech w ramach Europejskiego Funduszu Solidarności - to do tej pory największa jednorazowa pomoc przekazana z funduszu. Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków trzesięń ziemi z 2016 i 2017 roku.

Nowa komisja specjalna

W środę Parlament zatwierdził skład komisji specjalnej do spraw badania przeszkód w skutecznej walce z terroryzmem. W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, która wybrała Nathalie Griesbeck (ALDE, Francja) na stanowisko przewodniczącej.

Bezpieczeństwo dostaw gazu

We wtorek Parlament Europejski przyjął nowe zasady, dzięki którym kraj UE stojący w obliczu nagłego niedoboru gazu będzie mógł uruchomić pomoc transgraniczną z państw sąsiednich. Unia Europejska importuje dwie trzecie zapotrzebowania na gaz ziemny, a jej głównymi dostawcami są Rosja, Norwegia i Algieria.

Ochrona lasów

Plany walki ze zmianą klimatu poprzez zwiększenie ilości CO2 pochłanianej przez lasy oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zostały poparte przez Parlament w środę. Lasy są kluczowe dla walki ze zmianą klimatu, bo m.in. pochłaniają CO2.

Dostępność usług dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne uzyskają łatwiejszy dostęp do podstawowych produktów i usług, takich jak telefony, bankomaty, automaty biletowe, czy usługi bankowe. Projekt przepisów w tej sprawie Parlament przyjął w czwartek. Na terenie UE mieszka ponad 80 mln osób niepełnosprawnych.

Polowania na wieloryby w Norwegii

We wtorek posłowie wezwali Norwegię do zaprzestania polowań na wieloryby, a UE do zapewnienia, że mięso wielorybów nie będzie transportowane przez unijne porty. Od 1986 roku, kiedy weszło w życie międzynarodowe memorandum zakazujące zabijania wielorybów - Norwegia zabiła ich ponad 13 tysięcy.