Jednolity rynek cyfrowy: Parlament Europejski zaprasza na konferencję o szansach i wyzwaniach 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

25 kwietnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się konferencja wysokiego szczebla poświęcona wspólnemu rynkowi cyfrowemu. Zapraszamy do rejestracji.

Jednolity rynek cyfrowy: Parlament Europejski zaprasza na konferencję o szansach i wyzwaniach 

Gdyby jednolity rynek cyfrowy działał w pełni, unijna gospodarka mogłaby zyskać 415 miliardów euro rocznie i setki tysięcy nowych miejsc pracy. Chociaż nowe technologie otwierają nową przestrzeń dla firm i innowacji, to różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi w tej dziedzinie mogą uniemożliwić pełne wykorzystanie tego potencjału.

W jaki sposób UE wspiera innowacje, rozwija gospodarkę opartą na danych i pobudza postęp technologii informacyjnych nowej generacji, takich jak Internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze, big data i analiza danych? W jaki sposób w erze fake news utrzymać zaufanie obywateli, którzy regularnie korzystają z Internetu w poszukiwaniu informacji (80%) i czytają wiadomości online (70%)?

Te i inne tematy zostaną omówione przez ekspertów, decydentów i interesariuszy 25 kwietnia podczas konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Tematy paneli:

  • Inwestycje w infrastrukturę łączności i infrastrukturę danych (5G, wysoko wydajne systemy obliczeniowe, sztuczna inteligencja) i unikanie wykluczenia cyfrowego
  • Innowacje w erze cyfrowej oparte na lepszym dostępie do danych, ich wykorzystaniu i ponownym wykorzystaniu
  • Zalety, wyzwania i możliwości dla użytkowników usług cyfrowych
  • Jednolity rynek cyfrowy dla europejskich przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną

Konferencja rozpocznie się o 14.30.