Debata kandydatów na Przewodniczącego KE: główny kandydat Manfred Weber (EPL) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Manfred Weber jest jednym z kandydatów na Przewodniczącego Komisji Europejskiej biorących udział w debacie, która odbędzie się 15 maja w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Kandydat


Imię i nazwisko: Manfred Weber

Europejska partia polityczna: Europejska Partia Ludowa (EPL)

Kraj: Niemcy

Wiek: 46 lat

Kariera zawodowa:

2014 - przewodniczący Grupy EPP w Parlamencie

2004 - wybrany do Parlamentu Europejskiego

1996 - 2014 - założenie i prowadzenie firmy konsultingowej

1991 -1996 - wykształcenie policealne, kierunek inżynieria: Wyższa Szkoła Zawodowa w Monachium


Debata


Europejskie partie polityczne przedstawiły kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej przed wyborami europejskimi. Główny kandydat nominowany przez Radę Europejską i będący w stanie uzyskać większość w Parlamencie zostanie wybrany na Przewodniczącego Komisji Europejskiej poprzez głosowanie w Parlamencie.


Procedurę głównych kandydatów po raz pierwszy zastosowano w 2014 r. do wyboru obecnego Przewodniczącego Komisji, Jean-Claude’a Junckera. O głównych kandydatach używa się czasem niemieckiego określenia „Spitzenkandidaten”.


Debata kandydatów na przewodniczącego - Wybory Europejskie 2019 odbędzie się 15 maja o 21:00 polskiego czasu. To okazja do sprawdzenia, jakie stanowiska zajmują główni kandydaci na różne tematy. Debata będzie nadawana na żywo przez Eurowizję za pośrednictwem sieci europejskich nadawców EBU.


Debatę poprowadzi dwóch moderatorów telewizyjnych. Kolejność wypowiedzi ustalono losowo.


Niektóre partie polityczne nominowały więcej niż jednego głównego kandydata do wyborów, ale wytypowały jednego kandydata do reprezentowania ich w debacie.


Reprezentacją Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie jest Grupa EPP.

Manfred Weber