Debata kandydatów na Przewodniczącego KE: główny kandydat Jan Zahradil (ACRE) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Jan Zahradil jest jednym z kandydatów na Przewodniczącego Komisji Europejskiej biorących udział w debacie, która odbędzie się 15 maja w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Kandydat


Imię i nazwisko: Jan Zahradil

Europejska partia polityczna: Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ACRE)

Kraj: Czechy

Wiek: 56 lat

Kariera zawodowa:

od 2004 – poseł do Parlamentu Europejskiego

od 2009 – przewodniczący ACRE

1998-2004 – poseł do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej

1995-1997 – doradca Premiera Czech

1988-1992 – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Chemiczno-Technologicznej w Pradze

1987 - ukończenie studiów inżynierskich na Wyższej Szkole Chemiczno-Technologicznej w Pradze



Debata


Europejskie partie polityczne przedstawiły kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej przed wyborami europejskimi. Główny kandydat nominowany przez Radę Europejską i będący w stanie uzyskać większość w Parlamencie zostanie wybrany na Przewodniczącego Komisji Europejskiej poprzez głosowanie w Parlamencie.


Procedurę głównych kandydatów po raz pierwszy zastosowano w 2014 r. do wyboru obecnego Przewodniczącego Komisji, Jean-Claude’a Junckera. O głównych kandydatach używa się czasem niemieckiego określenia „Spitzenkandidaten”.


Debata kandydatów na przewodniczącego - Wybory Europejskie 2019 odbędzie się 15 maja o 21:00 polskiego czasu. To okazja do sprawdzenia, jakie stanowiska zajmują główni kandydaci na różne tematy. Debata będzie nadawana na żywo przez Eurowizję za pośrednictwem sieci europejskich nadawców EBU.


Debatę poprowadzi dwóch moderatorów telewizyjnych. Kolejność wypowiedzi ustalono losowo.


Niektóre partie polityczne nominowały więcej niż jednego głównego kandydata do wyborów, ale wytypowały jednego kandydata do reprezentowania ich w debacie.


Reprezentacją ACRE w Parlamencie Europejskim jest grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).


Jan Zahradil