Prezydencja Finlandii w Radzie UE: oczekiwania posłów 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Logo fińskiej prezydencji 

Finlandia przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca. Zapytaliśmy fińskich posłów, czego po niej oczekują.

Fiński premier Antti Rinne przedstawi eurodeputowanym priorytety swojego kraju 17 lipca. Śledź debatę na żywo 17 lipca od 10.00.

Hasłem przewodnim fińskiej prezydencji w Radzie UE jest „zrównoważona Europa - zrównoważona przyszłość”. Podczas swojej sześciomiesięcznej prezydencji, Finlandia planuje skupić się na zrównoważonym rozwoju. Zamiast upominków tradycyjnie dawanych na początku prezydencji, Finlandia postanowiła spożytkować ten budżet na kompensację emisji gazów cieplarnianych z lotów na spotkania prezydencji w Helsinkach i Brukseli, a podczas spotkań zamiast wody butelkowanej będzie serwowana znana ze swej jakości fińska woda kranowa.

Priorytety fińskiej prezydencji to: 
  • wzmocnienie wspólnych wartości i praworządności 
  • uczynienie UE bardziej konkurencyjną i sprzyjającą integracji społecznej 
  • wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu 
  • kompleksowa ochrona obywateli 

Posłowie chcą działań na rzecz klimatu


Sirpa Pietikäinen (EPL) apeluje o opieranie się na nauce i faktach przy przygotowywaniu strategii rozwiązywania ważnych wyzwań i proponuje, aby przy ocenianiu skutków przeprowadzać również naukową ocenę wystarczalności proponowanych rozwiązań. Jej zdaniem, kluczowe w walce ze zmianą klimatu będą gospodarka o obiegu zamkniętym i efektywne gospodarowanie zasobami: „Potrzebujemy mapy drogowej dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmującej strategie dotyczące tekstyliów i budownictwa, politykę dla zrównoważonych systemów żywnościowych i jednolitą skalę do mierzenia postępów”. Pietikäinen chce też, aby podawano więcej informacji na temat wpływu na klimat wywieranego przez inwestycje zawarte w prawodawstwie finansowym.


Eero Heinäluoma (S&D): „Należy poważnie traktować wspólne wartości europejskie. Mam nadzieję, że podczas fińskiej prezydencji zbudujemy bardziej humanitarną Europę i wzmocnimy prawa konsumentów i pracowników... Spodziewam się, że Finlandia będzie naciskać na bardziej ambitne środki w sprawie klimatu i lepszą współpracę w regionie Arktyki. Niezbędne jest dojście do porozumienia w sprawie polityki klimatycznej, energetycznej i leśnej, aby zwiększyć inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. UE musi pozostać liderem w zakresie polityki klimatycznej.”Elsi Katainen (Renew Europe) uważa, że Finlandia będzie „skupiona i uważna” jeśli chodzi o postępy w kluczowych kwestiach takich jak Brexit, negocjacje budżetowe czy cele klimatyczne. „Mam nadzieję i oczekuję, że podczas negocjacji na temat kolejnych ram finansowych, Finlandia pomoże krajom członkowskim dojść do sprawiedliwego kompromisu, który zapewni wystarczający poziom finansowania dla rolnictwa i spójności.”


Ville Niinistö (Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie) zwraca uwagę, że fińska prezydencja przypada na ważny moment w kształtowaniu przyszłości Europy. „Oczekujemy, że Finlandia będzie naciskać na UE, żeby podjęła niezbędne decyzje w sprawie polityki klimatycznej w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Najpierw musimy sprawić, że państwa członkowskie zobowiążą się do dążenia do Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., a następnie podjąć kroki w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki... Finlandia powinna też podkreślać znaczenie odpowiedzialności społecznej, praw człowieka i praworządności w UE.”


Laura Huhtasaari (ID) mówi: „Mam nadzieję, że wysokość wpłaty netto Finlandii do budżetu UE będzie niższa w nadchodzącym długofalowym budżecie UE. Nadszedł czas, aby zatrzymać redystrybucję dochodów w Europie w formie np. wydatków na spójność. Finlandia powinna podjąć próbę powstrzymania UE przed wywieraniem presji na wschodnie państwa członkowskie i Włochy aby wprowadziły politykę migracyjną, która szkodzi ich obywatelom. Powinniśmy także chronić europejskie miejsca pracy w przemyśle, zwłaszcza przed Chinami, które nie przestrzegają zasad handlu międzynarodowego. ”


Silvia Modig (GUE/NGL) zwraca uwagę, że Europa jest podzielona w sprawie wielu poważnych wyzwań: zmiany klimatu, ksenofobii, populizmu, Brexitu, traktowania migrantów przybywających do Europy... „Finlandia musi być odważna i aktywna oraz wyraźnie przypominać wszystkim o celach klimatycznych. Musimy porozumieć się w sprawie zaostrzenia celów dotyczących ograniczenia emisji i ustanowić neutralność węglową jako cel. Nie należy lekceważyć klimatu z powodu innych wyzwań.”