Wszystkie priorytety 

Najnowsze priorytety 

A man pushes a baby stroller down a street in Aleppo, Syria on 5 December 2016        
Priorytet 

Priorytet 
Syria 
Wojna w Syrii 

Wojna w Syrii: Dowiedz się więcej o pracach Parlamentu Europejskiego w dziedzinie kryzysu uchodźczego, mniejszości i pomocy humnitarnej.

Zobacz również: