Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

Q&A from COP 22 in Marrakesh        

Przez ostatnie dwa tygodnie liderzy światowi niegocjowali w Marrakeszu mapę drogową dla wdrożenia porozumienia klimatycznego Paryża. Dziś ponad 200 państw świata poparło deklarację końcową, w której określiło wdrożenie postanowień paryskich "naglącym obowiązkiem". Parlament Europejski wysłał do Marrakeszu 12-osobową delegację posłów. Zapytaliśmy posła Giovanniego La Via (EPL, Włochy), szefa delegacji, o wyniki konferencji i rolę Parlamentu.

Giovanni La Via (EPL, Włochy)        

15-osobowa delegacja posłów uczestniczyła w zeszłym tygodniu w konferencji klimatycznej w Paryżu. W sobotę wieczorem 196 stron uczestniczących w negocjacjach przyjęło porozumienie. Rozmawialiśmy z szefem delegacji PE, posłem Giovannim La Via (EPL, Włochy), jaki wpływ na prace legislacyjne PE będzie miała umowa.

Kluczowe postanowienia porozumienia paryskiego 
  • Utrzymanie wzrostu średnich globalnych temperatur zdecydowanie poniżej 2°C w porównaniu z epoką preindustrialną  
  • Kontynuacja wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C powyżej poziomów z epoki preindustrialnej 
  • Jak najszybsze osiągnięcie momentu, w którym emisje gazów cieplarnianych przestaną wzrastać, przy akcpetacji, że krajom rozwinijającym zajmie to więcej czasu  
  • Kraje rozwinięte przeznaczą przynajmniej 100 mld dolarów rocznie do 2020 r., aby wesprzeć kraje rozwijające się w wysiłkach na rzecz klimatu  
  • Co pięć lat, zaczynając od 2023 r., sygnatariusze zmodyfikują swoje plany i wkład finansowy  

Artykuły 

Infographic illustration on TOP CO2 emitters        

W tym tygodniu posłowie będą głosować ws. reformy systemu handlu emisjami (ETS). Chociaż ETS jest kluczowym narzędziem na drodze do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, to nie działa zgodnie z oczekiwaniami. UE jest 3. największym na świecie emitentem CO2, ale ma najbardziej ambitne cele klimatyczne - chce ograniczyć emisje o co najmniej 40% do 2030 w porównaniu do 1990. Zmiany w ETS powinny przyczynić się do osiągnięcia tego celu, a jednocześnie chronić konkurencyjność unijnego przemysłu.

infographic illustration        

W czwartek, 16 marca, Parlament Europejski wezwał m.in. do ochrony środowiska Arktyki, wprowadzeniu zakazu odwiertów. Wraz ze zmianą klimatu i wzrostem średnich temperatur każdego roku topnieje około 280 mld ton arktycznych czap lodowych. To stanowi nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale może powodować także napięcia, powodowane m.in. otwarciem nowych morskich dróg handlowych czy dostępu do złóż surowców.