Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

Wideo prezentujące warunków poparcia Parlamentu dla porozumienia między UE i Wielką Brytanią        
Komunikat prasowy 

Komunikat prasowy 

Posłowie wyraźną większością głosów (516 za, 133 przeciw i 50 wstrzymujących) przyjęli rezolucję w sprawie kluczowych zasad i warunków, od których spełnienia zależeć będzie zgoda Parlamentu na porozumienia dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Każda umowa zawarta w wyniku negocjacji z Wielką Brytanią będzie wymagała akceptacji Parlamentu Europejskiego.

Artykuły 

Brexit in Ireland: fear of a hard border        

Parlament Europejski nalega, by w negocjacjach o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE uwzględnić wyjątkową sytuację Irlandii, w tym kwestię procesu pokojowego w Irlandii Północnej.

Uczestnicy posiedzenia Konferencji Przewodniczących Parlamentu w sali obrad, wokół owalnego stołu. W tle kabiny tłumaczy.        
Komunikat prasowy 

Komunikat prasowy 

Konferencja Przewodniczących zatwierdziła projekt rezolucji przełożony przez szefów czterech grup politycznych i parlamentarną komisję spraw konstytucyjnych. Zawiera on warunki, od których spełnienia Parlament Europejski uzależni swoje poparcie dla wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia o wystąpieniu z Unii Europejskiej . Projekt rezolucji będzie omawiany i głosowany na posiedzeniu plenarnym w przyszłą środę.