Jednolity rynek cyfrowy: Europa wchodzi do gry 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Od lewej u góry: Andrus Asip, Françoise Grossetête (PPE), Marju Lauristin (S&D), Vicky Ford (ECR), Dita Charanzová (ALDE), Dennis de Jong (GUE/NGL), Michel Reimon (GUE/NGL), David Borrellu (EFDD), Mylène Troszczynski (NI)  

Usunięcie barier istniejących w internecie i korzyści gospodarcze, które z tego wynikają – to przedmiot wtorkowej debaty plenarnej posłów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Andrusem Ansipem. KE zaprezentowała strategię jednolitego rynku cyfrowego 6 maja, a Parlament Europejski przedstawił z własnej inicjatywy raport opracowany przez kilka komisji. Jednolity rynek cyfrowy będzie również tematem najbliższej Rady Europejskiej (25-26 maja).

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy, rozpoczął debatę podkreślając, że proponowana strategia powinna “przygotować Europę na jasną cyfrową przyszłość”.


Przewodniczący dodał, że inicjatywa musi być rozpatrywana jako całościowy pakiet. „Jeśli uda nam się wdrożyć tylko jego część, nie osiągniemy pełnego jednolitego rynku cyfrowego” – wyjaśniał Ansip.

Françoise Grossetête (EPP, Francja) zaznaczyła, że jednolity rynek cyfrowy powinien przyspieszyć wzrost gospodarczy we wszystkich państwach członkowskich. „Albo Europa wejdzie do gry, albo stanie się cyfrową kolonią” – ostrzegała posłanka i dodała: „Nie powinniśmy tylko konsumować w Europie, powinniśmy również tworzyć”.

Marju Lauristin (S&D, Estonia) poparła strategię, ostrzegając, że „nie chodzi tylko o jednolity rynek cyfrowy, ale o cyfrowe społeczeństwo w Europie”. Posłanka podkreśliła, że cyfryzacja „wymaga stworzenia nowych umiejętności”. „Jest wiele możliwości, ale również wielkie ryzyko” – podsumowała.


Z kolei zdaniem Vicky Ford (ECR, Wielka Brytania) „odblokowanie korzyści jest kluczowe dla pobudzenia konkurencyjności, rynku pracy i wzrostu. Strategia przestawiona przez Komisję jest kilku punktach dobra, ale w wielu wymaga dodatkowej pracy”. „Rynek cyfrowy jest rynkiem globalnym, a budowa fortecy wokół Europy nie sprawdzi się” – podsumowała posłanka.


Według Dity Charanzovej (ALDE, Czechy) strategia jest niewystarczająca. „Można zrobić więcej, żeby stworzyć równe warunki dla wszystkich, zwłaszcza dla sektora MŚP, który musi płacić dużo za możliwość handlowania zagranicą”.


Poseł Dennis de Jong (GUE/NGL, Holandia) podkreślał znaczenie wolności w internecie. „Innowacja jest kluczowa dla europejskiej gospodarki i internet musi być tego częścią. Musimy zapewnić, że sieć pozostanie wolnym i otwartym forum” – wyjaśniał de Jong.

Michel Reimon (Greens/EFA, Austria) przestrzegał: ”Słyszeliśmy wiele o lepszym dostępie do dóbr i usług, ale ani słowa o demokracji, ani słowa o dostępie do wiedzy”. 


David Borrelli (EFDD, Włochy) powiedział, że “obecnie tylko 7% małych i średnich przedsiębiorstw w Europie sprzedaje swoje produkty poza granicami swojego państwa, a tylko 15% konsumentów dokonuje zakupów online zagranicą” i ostrzegł: „To oczywiste, że przed nami długa droga”.


Z kolei Mylène Troszczynski (niezrzeszona, Francja) skrytykowała nacisk Komisji Europejskiej na zniesienie barier narodowych. „Pokazaliście otwarte lekceważenie dla narodów i ludzi” – zaznaczyła.


Kliknij po więcej informacji z Parlamentu Europejskiego.
Access to video: Cyfrowa Europa 
       
Agenda cyfrowa ma pomóc w rozwiązaniu przeszkód na drodze do rozwoju cyfrowego Europy: różne możliwości poszczególnych krajów, cyberprzestępczość, brak umiejętności cyfrowych.