5G: Parlament Europejski chce, by Unia Europejska była liderem we wdrażaniu superszybkiego Internetu 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Wdrożenie sieci 5G w Unii Europejskiej może przyczynić się do stworzenia 2 mln miejsc pracy. Koordynacja działań państw członkowskich jest kluczowa - uważają posłowie.

Wymiana informacji między samochodami po to, by uniknąć wypadku czy operacje przeprowadzane na odległość - te i inne nowe usługi wymagają ultra-szybkiego połączenia internetowego o niewielkim opóźnieniu (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi), które ma zapewnić technologia 5G.

Sieć 5G to sieć nowej generacji - ma oferować prędkość przesyłania danych na poziomie od 10 do nawet 100 Gbps (dla porównania: obecne technologie umożliwiają przepustowość do 300 Mbps). Poza tym sieć 5G ma charakteryzować się opóźnieniami na bardzo niskim poziomie (maksymalnie kilku milisekund).

Wdrożenie sieci 5G wymaga ogromnych inwestycji m.in. w infrastrukturę, dlatego firmy telekomunikacyjne oczekują, że rządy państw członkowskich ułatwią proces poprzez terminowe udostępniania widma radiowego w skoordynowany sposób oraz poprzez przyjęcie przyjaznych inwestycjom regulacji prawnych.

 

W czwartek, 1 czerwca, Parlament Europejski poparł plan działania dla sieci 5G w Unii Europejskiej przygotowany przez Komisję Europejską, podkreślając, że koordynacja działań państw członkowskich jest kluczowa, by uniknąć opóźnień podobnych do tych, gdy wdrażano sieć 4G.

Inwestycje są kluczowe, by osiągnąć cele sieci 5G. Potrzebujemy uproszczenia ram prawnych, elastycznych modeli współinwestycji, długoterminowej pewności i przewidywalności.

Michał Boni (EPL, Polska) 

sprawozdawca (europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G)

Udostępnij ten cytat: 

Poza tym Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do "zapewnienia, utrzymania i rozwoju długoterminowego finansowania planu działania dotyczącego sieci 5G".

Według Komisji Europejskiej wdrożenie planu działania na rzecz sieci 5G może przyczynić się do stworzenia 2 mln miejsc pracy. Wdrożenie komercyjne sieci ma nastąpić do końca 2020 roku, a na obszarach miejskich i przy głównych szlakach komunikacyjnych - do 2025 roku.

Posłowie rozważają także “twarde” środki, by umożliwić wdrożenie sieci 5G. W lipcu br. Parlament Europejski zagłosuje nad propozycjami mającymi na celu zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w sieci o bardzo dużej przepustowości oraz poprawę zarządzania widmem m.in. dzięki przydzielaniu przydzielania częstotliwości na minimum 25 lat.

W innej rezolucji przyjętej 1 czerwca na sesji plenarnej posłowie wzywają do rozwijania zintegrowanej strategii cyfryzacji europejskiego przemysłu.

Cyfryzacja może poprawić warunki pracy, przyczyniając się do zaoferowania pracownikom bardziej przyjaznych godzin pracy.

Reinhard Bütikofer (Greens/EFA, Niemcy), sprawozdawca rezolucji ws. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu 
Udostępnij ten cytat: