Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się więcej o wnioskach Parlamentu, które przyczynią się do stworzenia bardziej sprawiedliwej i skutecznej europejskiej polityki azylowej.

Reforma unijnej polityki azylowej 

Trwający od 2015 r. największy napływ uchodźców i migrantów do Europy od czasów II wojny światowej ujawnił braki unijnego systemu azylowego. Parlament apeluje o jego gruntowny przegląd, aby zapewnić solidny i sprawiedliwy system na przyszłość. Posłowie do PE pragną, by rządy UE wypracowały wspólne stanowisko w sprawie reorganizacji systemu dublińskiego przed rozpoczęciem negocjacji z Parlamentem. Parlament przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2017 r.

„Konkretne wyniki zamiast wielkich słów”

W swoim przemówieniu poprzedzającym Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony 20 czerwca sprawozdawczyni ds. reformy polityki azylowej Cecilia Wikström powiedziała: „Jeżeli chcemy znaleźć rozwiązanie w sprawie rozporządzenia dublińskiego w tej kadencji, musimy się spieszyć. Czas szybko mija, a obywatele oczekują od naszych przywódców konkretnych wyników, a nie wielkich słów.”

W przemówieniu wygłoszonym w Wiedniu w dniu 19 czerwca br. przewodniczący Antonio Tajani powiedział: „Migracja jest naszym największym wyzwaniem. Stanowi zagrożenie dla przyszłości Unii Europejskiej w ogóle”, a w czasie debaty parlamentarnej, która odbyła się tydzień wcześniej, posłowie do PE wezwali unijnych przywódców, by domagali się przeglądu przepisów dublińskich.

Rohingya refugees in Bangladesh.© UNHCR/Andrew McConnell 

Przepisy dublińskie – co to takiego?

Podstawę unijnego systemu azylowego stanowi rozporządzenie dublińskie, które określa państwo członkowskie UE odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Parlament stoi na stanowisku, że:

  • państwo, do którego w pierwszej kolejności dociera osoba ubiegająca się o azyl, nie będzie już automatycznie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu.
  • Osoby ubiegające się o azyl, które mają „rzeczywisty związek” z konkretnym państwem UE, powinny zostać przekierowane do tego państwa.
  • Z kolei rozpatrywaniem wniosków osób, w przypadku których taki związek nie istnieje, powinny zajmować się wszystkie państwa członkowskie według sprawiedliwego podziału. Kraje odmawiające uczestnictwa w przekazywaniu osób ubiegających się o azyl mogą stracić unijne dofinansowanie.
  • Należy zwiększyć środki bezpieczeństwa, a z chwilą przybycia do UE wszystkie osoby ubiegające się o azyl powinny być rejestrowane wraz z kontrolą odcisków palców w odpowiednich bazach danych UE.
  • Konieczne jest umocnienie przepisów dotyczących małoletnich i przyspieszenie procedury łączenia rodzin.

Więcej informacji na temat stanowiska Parlamentu można znaleźć w infografice powyżej oraz w  tej notatce informacyjnej.

Według agencji ONZ ds. uchodźców w 2017 r. ze względu na prześladowania, konflikty lub przemoc przymusowo wysiedlonych zostało 16,2 mln osób. Oznacza to, że łączna liczba osób przymusowo wysiedlonych na całym świecie osiągnęła nową rekordową wysokość – 68,5 mln. Około 85 % uchodźców na świecie znajduje schronienie w regionach rozwijających się.

Dowiedz się więcej o innych inicjatywach Parlamentu mających na celu poprawę wspólnego europejskiego systemu azylowego.