Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

W jaki sposób przebiegają testy?        

W poniedziałek Komisja ds. Pomiarów Emisji w Sektorze Motoryzacyjnym (EMIS) spotka się z dwoma byłymi komisarzami: Janezem Potočnikiem oraz wiceprzewodniczącym PE Antonio Tajanim, którzy w latach 2010-2014 pełnili funkcję odpowiednio komisarza ds. środowiska oraz komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości. W zeszły wtorek na pytania posłów odpowiadał były komisarz Günter Verheugen.

Emisje spalin: Przedstawiciele KE i firm motoryzacyjnych w komisji EMIS. ©AP Images/ European Union-EP        

Prace komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym wchodzą w kolejną fazę - w środę i w czwartek (13-14 lipca) posłowie spotkają się z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz firm motoryzacyjnych. W czwartek o godz. 14.00 przewodnicząca komisji posłanka Kathleen Van Brempt (S&D, Belgia) przedstawi pierwsze wyniki prac posłów i odpowie na pytania użytkowników na żywo na Facebooku.

Tlenki azotu są groźne dla środowiska i zdrowia ludzi        

Każdego roku zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów w UE. Samochody, zwłaszcza z silnikiem diesla, są jednym z gł. źródeł emisji tlenków azotu (NOx), zwłaszcza trującego dwutlenku azotu. Przepisy UE ustanawiają limity emisji tych i in. substancji, a także procedury testów. Mimo to badania wskazują, że emisja na drogach wielokrotnie przewyższa wyniki otrzymane w testach. Rada i PE rozważają zmiany tak, by testy przeprowadzano w realnych warunkach.

Komunikat prasowy 

Parlament zadecydował o powołaniu 45 osobowej komisji śledczej, która zbada łamanie unijnych przepisów dotyczących pomiarów emisji z samochodów oraz domniemanych niepowodzeń we wprowadzaniu standardów EU, przez państwa członkowskie i przez Komisję Europejską. Komisja przedstawi pierwsze sprawozdanie w przeciągu 6 miesięcy, a sprawozdanie końcowe po 12 miesiącach od rozpoczęcia pracy.