Rola Europolu w walce z terroryzmem i przestępczością 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Europol wspomaga państwa czlonkowskie w wlace z przestępczością ©AP Images/ European Union-EP 

Europejski Urząd Policji, czyli Europol, zajmuje się poprawieniem współpracy między odpowiednimi służbami państw członkowskich, które zajmują się zwalczaniem przestępczości międzynarodowej. Wobec rosnących zagrożeń państwa członkowskie zgodziły się na wzmocnienie kompetencji Europolu. W poniedziałek w tej sprawie zagłosuje Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE).

Europejski Urząd Policji , czyli Europol powstał w latach 90., ale jest unijną agencją od 2010 roku.Jego siedzibą jest Haga, zatrudnia ponad 900 osób.


To unijna agencja egzekwowania prawa, której zadaniem jest zwiększanie i poprawa współpracy między państwami członkowskimi poprzez zapewnianie pomocy organom ścigania. Europol współpracuje również z innymi państwami - m.in. z USA, Kanadą, Australią i Norwegią.


Europol koncentruje się na szerokim spektrum przestępstw  takich jak handel narkotykami, nielegalna migracja organizowana przez siatki przestępcze, handel ludźmi, pornografia dziecięca, kradzieże aut na skalę międzynarodową, cybeprzestępczość, pranie brudnych pieniędzy, podrabianie euro.


Część personelu Europolu pochodzi z państw członkowskich - policji, służ granicznych, celnych, bezpieczeństwa. Europol nie ma uprawnień do aresztowania ani do przeprowadzania śledztw w państwach członkowskich.


Europol oferuje jednak wyjątkowy zakres usług, które obejmują:


  • wsparcie w zakresie operacji egzekwowania prawa w terenie
  • platformę wymiany informacji na temat działalności przestępczej
  • ośrodek wiedzy specjalistycznej z zakresu ścigania.

Państwa członkowskie polegają na wsparciu Europolu w ponad 18 tysiącach ponadnarodowych śledztw, które przeprowadzają każdego roku.