Odpowiedź PE na terroryzm: PNR, wzmocnienie Europolu 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Kontrola graniczna 

Wzmocnienie uprawnień Europolu, unijny rejestr danych pasażerów oraz unijna strategia walki z terroryzmem - to tematy spotkań i głosowań, które odbyły się w tym tygodniu w PE w ślad za atakami terrorystycznymi w Paryżu.

Wzmocnienie uprawnień Europolu


Europejski Urząd Policji, czyli Europol, zajmuje się poprawieniem współpracy między odpowiednimi służbami państw członkowskich, które zajmują się zwalczaniem przestępczości międzynarodowej.


PE i Rada (czyli państwa członkowskie) porozumiały się w sprawie poprawy jego zdolności do skutecznego zwalczania zagrożeń - nieformalne porozumienie mające na celu wzmocnienie uprawnień Europolu osiągnięto 26 listopada br. 30 listopada Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) zaaprobowała je.


"Nowe zasady dotyczące Europolu to najlepsza odpowiedź na zagrożenie terroryzmem" - przekonywał poseł Agustín Díaz de Mera (EPL, Hiszpania). Po wejściu zmian w życie Europol będzie mógł łatwiej tworzyć wyspecjalizowane jednostki i w pewnych przypadkach wymieniać informacje z podmiotami prywatnymi. Zmiany muszą jeszcze zostać przyjęte przez Radę oraz Parlament na posiedzeniu plenarnym.


PNR, czyli rejestr danych pasażerów


Wymiana informacji między państwami członkowskimi oraz ułatwienie identyfikacji podejrzanych i potencjalnych bojowników - to kluczowe kwestie dla walki z terroryzmem. Unijny rejestr danych pasażerów (PNR) ma wspomóc zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych pasażerów międzynarodowych linii lotniczych.


1 grudnia sprawozdawca Timothy Kirkhope (EKR, Wielka Brytania) zdał relację w Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) ze stanu negocjacji trójstronnych (PE, Rada, Komisja Europejska) dotyczących PNR. Zdaniem posła istnieją duże szanse, że porozumienie w tej sprawie zostanie osagnięte jeszcze przed końcem 2015 roku. Kirkhope zaznaczył przy tym, że pewne kwestie (np. przechowywanie danych) nadal budzą wątpliwości.


Zwalczanie terroryzmu


Ataki w Paryżu pokazały, że słaba współpraca między państwami członkowskimi stwarza przestrzeń do działania dla terrorystów. "Musimy pokazać obywatelom, że jesteśmy zdolni do zapewnienia bezpieczeństwa" - mówił unijny koordynator ds. zwalczania terroryzmu Gilles de Kerchove na wtorkowym spotkaniu z komisją LIBE. Debata dotyczyła przede wszystkim strategii UE w dziedzinie walki z terroryzmem, którą państwa członkowskie przyjęły w 2005 roku. "Determinacja, pragamatyzm i działania u podstaw są niezbędne w każdeh próbie zwalczania terroryzmu" - uważa Kerchove.