Debata o walce z terroryzmem: Państwa członkowskie muszą sobie bardziej ufać 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Od góry od lewej: Ioan Mircea Pașcu (wiceszef PE), Bert Koenders, Dimitris Avramopoulos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Birgit Sippel, Petr Ježek, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Jan Philipp Albrecht, Steven Woolfe, Vicky Maeijer Lampros Fountoulis  

Dzień po atakach Pakistanie posłowie dyskutowali o skutecznych sposobach walki z zagrożeniem terrorystycznym. Uczestniczący w debacie posłowie, przedstawiciele Komisji Europejski i rządów państw członkowskich podkreślali znaczenie wymiany informacji i potrzebę wzmocnienia kontroli granicznych oraz wezwali państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy.

Koenders mówił, że wymiana informacji i współpraca operacyjna są priorytetami Rady i zacytował wstępne porozumienie ws. rejestru danych pasażerów (PNR) jako przykład: „Porozumienie ws rejestru danych pasażerów UE będzie wspierać policję i agencje wywiadowcze w śledzeniu potencjalnych terrorystów i przestępców poprzez dostęp do danych pasażerów”.


Współpraca

Państwa członkowskie muszą pracować ze sobą i państwami trzecimi, by walczyć z terroryzmem – podkreślało wielu mówców.

Holenderski minister spraw zagranicznych Koenders reprezentujący rządy państw członkowskich, powiedział: „Sądząc po ostatnich wydarzeniach, zagrożenie terrorystyczne rośnie nie tylko w UE, ale i w jej sąsiedztwie i (na świecie)”.


Komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos powiedział: „(Państwa członkowskie) muszą sobie bardziej ufać, częściej wymieniać się informacjami między sobą i z Europolem. Zagrożenia są wspólne i nasze podejście do nich również powinno być wspólne. To nie konkurencja; wzmacniamy się wzajemnie, jeśli współpracujemy”.


Do tej kwestii odniósł się także komisarz Avramopoulos: „Osobiście mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolony z dotychczasowej współpracy. Niestety większość państw członkowskich stara się zatrzymać informacje dla siebie”.


Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, Germany) wezwał państwa członkowskie do podjęcia odpowiedzialności: “To państwa członkowskie zablokowały wiele środków mających na celu ustanowienie wspólnych standardów w obszarze współpracy w dziedzinie zorganizowanej przestępczości i terroryzmu, zwłaszcza wymianie informacji między instytucjami i władzami państw członkowskich i Europolem i innymi agencjami na poziomie europejskim. To nadal nie działa”.


Angel Dzhambazki (EKR, Bułgaria) podkreślił rolę państw trzecich: “Niestety organizacje terrorystyczne są niedoceniane, radykalizacja jest niedoceniana, a multikulturalizm poniósł porażkę, niestety wiele państw kontynuuje nieodpowiedzialną politykę wobec państw takich jak Turcja, Arabia Saudyjska i Katar, które sponsorują organizacje terrorystyczne. Czas to zakończyć”.


Migracja

Migracja okazała się kontrowersyjnym zagadnieniem dla debatujących. Wiele osób uważa, że terroryści mogą wykorzystać kryzys migracyjny, by przedostać się do Europy.


Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPL, Grecja) ostrzegła przed łączeniem migracji z terroryzmem: “Te dwa zjawiska nie powinny być ze sobą wiązane”.


Poseł Steven Woolfe (EFDD, Wielka Brytania) powiedział: "Większość migrantów to migranci ekonomiczni, większość osób ubiegających się o azyl to rzeczywiście osoby uciekające przed wojną".


Vicky Maeijer (ENF, Holandia) podkreśliła znaczenie kontroli granicznych:, „Jeśli chcecie chronić Europejczyków, to czas na to, by zaakceptować, że jedynym rozwiązaniem jest zamknięcie granic i odesłanie tzw. osób ubiegających się o azyl”.


Lampros Fountoulis (niezrzeszony, Grecja) powiedział: “Europejskie państw zezwoliły na terroryzm na europejskich ulicach (…). Widzimy rasizm i wszystkie inne zjawiska. Potrzebujemy rozsądnych sposobów walki z terroryzmem”.


Potrzeba zrównoważonych środków

Posłowie wskazywali, że potrzeba środków do walki z terroryzmem, ale wielu ostrzegło, że muszą być one sprawiedliwe i zrównoważone.


Birgit Sippel (S&D, Niemcy) powiedziała, że potrzebna jest unijna definicja aktów terrorystycznych i innych przestępstw. „Zawsze trzeba zagwarantować sprawiedliwe procedury w taki sposób, by sprawy nie upadały ze względu na niewystarczające dowody”.


Petr Ježek (ALDE, Czechy) wezwał do wdrożenia środków promowania naszego wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa, ale podkreślił: „Oczywiście te środki powinny być efektywne, ale nie nadmierne”.


Inês Cristina Zuber (GUE/NGL, Portugalia) ostrzegła, że środki przyjęte do walki z terroryzmem, mogą podważyć wolności: “Są nieodłączną częścią militaryzacji i wojny, które prowadzą do rasizmu i ksenofobii”. Dodała, że trzeba skończyć z ingerencją w sprawy suwerennych państw, co jej zdaniem jest jedną z przyczyn terroryzmu.