Udostępnij tę stronę: 

W celu ograniczenia wzrastającego zagrożenia ze strony “cudzoziemskich bojowników” podróżujących na tereny ogarnięte konfliktem w celach związanych z terroryzmem i “samotnych wilków” planujących ataki solo, Parlament przyjął w czwartek nowe przepisy, które będą obowiązywały na terenie całej UE.

Nowa dyrektywa o zwalczaniu terroryzmu uaktualni obecne ramowe przepisy UE dotyczące przestępstw związanych z terroryzmem oraz poszerzy ich zakres tak, aby obejmowały również przygotowania do aktów terrorystycznych.


„Musimy powstrzymać sprawców zanim zaatakują, a nie żałować, że dokonano ataku. Udało nam się zachować równowagę pomiędzy bezpieczeństwem a ochroną praw podstawowych, ponieważ bezpieczeństwo bez praw nie ma sensu”, powiedziała odpowiedzialna za przygotowanie przepisów Monika Hohlmeier (EPP, DE), podczas debaty przed głosowaniem. Tekst, uzgodniony już nieformalnie w listopadzie 2017, pomiędzy negocjatorami z Parlamentu Europejskiego i Rady, został przyjęty 498 głosami za, przy 114 głosach przeciw i 29 wstrzymujących się od głosu.


Poszerzona lista przygotowań do działań terrorystycznych, które zostaną uznane za przestępstwo obejmuje:  • podróże zagranicę w celu przyłączenia się do grupy terrorystycznej, a następnie powrót do UE, z zamiarem przeprowadzenia ataku terrorystycznego
  • rekrutację w celach terrorystycznych,
  • trenowanie terrorystów lub uczestniczenie w treningach,
  • pomaganie, nakłanianie lub zamiar dokonania aktu terrorystycznego
  • publiczne zachęcanie do terroryzmu, gloryfikacja terroryzmu,
  • finansowanie terroryzmu lub grup terrorystycznychPomoc dla ofiar terroryzmu

 

W przepisach zawarto również zapisy dotyczące ochrony ofiar terroryzmu, aby zapewnić, że ofiary terroryzmu i ich rodziny otrzymają pomoc bezpośrednio w następstwie ataków. Na przykład, państwa członkowskie UE powinny zapewnić obecność służb, które pomogą rodzinom odnaleźć krewnego znajdującego się w szpitalu lub zapewnią ofiarom powrót do rodzinnego kraju, jeśli atak nastąpił w innym kraju UE. Pomoc powinna obejmować również wsparcie medyczne i psychologiczne, jak również pomoc prawną oraz finansową.

 

Kolejne kroki

 

Po publikacji przepisów w Dzienniku Urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na ich wdrożenie do prawa krajowego


Wielka Brytania i Irlandia nie są związane powyższą dyrektywą, ale mogą poinformować Komisję Europejską o chęci przyłączenia się, jeśli podejmą taka decyzję. Dania jest wyłączona spod obowiązywania dyrektywy.


W czwartek, Parlament przyjął również nowe przepisy dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych, w celu poprawienia bezpieczeństwa wewnątrz UE.

5000  ; Uważa się, że co najmniej, tyle osób z Europy udało się na tereny objęte konfliktem w Syrii i Iraku (Europolu, raport TE-SAT 2016)

Udostępnij ten cytat: