Bezpieczeństwo: "Konieczne jest, abyśmy zwalczali terroryzm szybko i efektywnie" 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Matthias Fekl, Thomas de Maizière i poseł Claude Moraes  

Konieczne jest zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii Europejskiej, sprawniejsza wymiana informacji między państwami członkowskimi i zapobieganie radykalizacji - to wnioski z dyskusji niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Thomasa de Maizière’a i jego francuskiego odpowiednika Matthiasa Fekla przed Komisją Wolności Obywatelskich. Posiedzenie odbyło się w poniedziałek 27 marca.

“Żaden obywatel i żaden kraj członkowski nie mogą czuć się wolni od zagrożenia atakiem terrorystycznym. Konieczne jest, abyśmy zwalczali terroryzm szybko i efektywnie” - podkreślił minister Matthias Fekl, odnosząc się do zeszłotygodniowego ataku terrorystycznego w Londynie.


Choć ostatnie zamachy w Europie nie były przeprowadzone przez bojowników powracających z Syrii lub Iraku, to obaj ministrowie zgodzili się, że konieczne są działania zmierzające do lepszego zabezpieczenia zewnętrznych granic Wspólnoty. „Wolny przepływ ludzi będzie możliwy tylko wtedy, gdy zabezpieczymy zewnętrzne granice” - podkreślał Felk.


Parlament niedawno przyjął nowe zasady kontroli granicznych, które mają umożliwić skuteczniejsze identyfikowanie bojowników powracających z obszarów konfliktów zbrojnych. Europosłowie pracują także nad nowym systemem kontroli obywateli państw trzecich wjeżdżających i wyjeżdżających z terytorium Unii. Minister Thomas de Maizière nazwał ten system „niezbędnym do utrzymania wolnego od kontroli granicznych obszaru Schengen”.


Komisja i jej goście dyskutowali także o dekodowaniu treści przesyłanych przez Internet, np. za pośrednictwem popularnego komunikatora WhatsApp. Rząd Wielkiej Brytanii chce uzyskać dostęp do zaszyfrowanych wiadomości, które mogą pomóc w prowadzeniu śledztwa w sprawie zamachu z 22 marca. Matthias Fekl zauważył, że obecnie nie ma podstaw prawnych, które zmusiłyby np. operatorów aplikacji mobilnych do współpracy ze służbami i sądami. Zaapelował też do Komisji Europejskiej, aby przygotowała propozycję przepisów, które pomogą rozwiązać ten problem.


Wielu europosłów wyraziło zaniepokojenie niedostatecznym wykorzystaniem narzędzi prawnych, które już istnieją (np. dyrektywy o przekazywaniu danych pasażerów linii lotniczych, PNR). Europosłanka Monika Hohlmeier (EPL, Niemcy) stwierdziła, że konieczne jest skuteczniejsze wykorzystanie baz danych, którymi obecnie dysponujemy.


Helga Steven (EKR, Belgia) wspomniała o potrzebie wypracowania stosowania w walce z terroryzmem środków zapobiegawczych takich jak zapobieganie radykalizacji.

 

Niektórzy europosłowie zwrócili też uwagę na konieczność ochrony danych podczas dzielenia się i przetwarzania osobistych informacji. Według Birgit Sippel (S&D, Dania) powinniśmy wiedzieć, „kto i do jakich informacji będzie miał dostęp”.