Strefa Schengen: Wspólny elektroniczny system wzmocni bezpieczeństwo granic 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament Europejski poparł w środę utworzenie wspólnego elektronicznego systemu skracającego czas kontroli na granicach strefy Schengen oraz rejestrującego wszystkich podróżnych spoza UE.

Zwiększony napływ obywateli państw trzecich do strefy Schengen, który ma jeszcze wzrosnąć w przyszłości (do roku 2025 około 300 mln obywateli państw trzecich legalnie przekroczy granice strefy Schengen w celu odbycia krótkoterminowej wizyty) oraz obawy związane z bezpieczeństwem zewnętrznych granic UE spowodowały potrzebę opracowania nowych zasad dotyczących zarządzania zewnętrznymi granicami obszaru Schengen.

Nowy system wjazdu/wyjazdu (EES) ma rejestrować informacje o wjeździe, wyjeździe i odmowie wjazdu obywateli państw trzecich (zarówno tych, co do których wymagane jest posiadanie wizy, jak i zwolnionych z obowiązku wizowego), którzy przekraczają zewnętrzne granice obszaru Schengen.

Utworzenie europejskiego systemu wjazdu/wyjazdu ma przynieść korzyści:


  • podróżnym, ponieważ stemplowanie paszportów zostanie zastąpione elektronicznym systemem przechowującym dane, co zmniejszy czas ich oczekiwania w punktach granicznych;
  • państwom członkowskim, ponieważ odprawa pasażerów podróżujących w dobrej wierze będzie trwała krócej, a jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo granic, bo wykrywanie nadużyć związanych np. z przekroczeniem dozwolonego czasu pobytu w strefie Schengen (90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie) albo dokumentami;
  • operatorom obsługującym infrastrukturę, ponieważ ułatwi krótsze połączenia w strefach tranzytowych, co przyniesie bezpośrednie i pośrednie zyski finansowe;
  • podmiotom zarządzającym punktami granicznymi, których zasoby zostaną zoptymalizowane,
  • oraz przewoźnikom, którym ułatwi się realizację zadań.

Wszystko to powinno się odbywać przy zapewnieniu niezbędnego poziomu ochrony praw podstawowych i danych zawartych w systemie.

"Jedną z metod jest uzyskanie dostępu do tych danych przez krajowe władze i organy bezpieczeństwa, a dzięki porównaniu ich z innymi informacjami, alerty mogą być wydawane szybciej. Łatwiej będzie zapobiec takim jak ten na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, którego sprawdza posługiwał się 15 różnymi tożsamościami"- wyjaśnia sprawozdawca Agustín Díaz De Mera García Consuegra (EPL, Hiszpania).


Więcej informacji w wideo.

Poseł Agustín Díaz De Mera García Consuegra (EPL, Hiszpania)