Posłowie proponują środki, które mają odciąć terrorystów od finansowania 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

By walczyć z terorryzmem, posłowie proponują środki, które mają zapewnić odcięcie finansowania działalności przestępczej m. in. poprzez wzmocnienie wymiany informacji między państwami Unii.

Posłowie proponują środki, które mają odciąć terrorystów od finansowania. ©AP Images/European Union-EP 

W czwartek, 1 marca, posłowie przyjęli sprawozdanie w sprawie odcięcia dżihadystów od źródeł dochodu.  Parlament zaleca wzmocnienie monitorowania podejrzanych organizacji czy transakcji oraz proaktywną wymianę danych wywiadowczych między państwami członkowskimi, Zdaniem posłów ograniczenie źródeł finansowania, takich jak m. in. handel bronią, ropą naftową, czy narkotykami ma kluczowe znaczenie w walce z terroryzmem. Posłowie chcą wzmocnić wymianę informacji finansowych między państwami członkowskimi poprzez ustanowienie stałej europejskiej platformy antyterrorystycznych służb wywiadowczych.

Więcej w komunikacie prasowym.

O szczegółach rozmawialiśmy z posłem sprawozdawcą Javierem Nartem (ALDE, Hiszpania).

Na czym koncentruje się raport?

Każda działalność przestępcza opiera się na logistyce - jeśli zatem zniszczymy logistykę, rozwiążemy problem. [W swoim sprawozdaniu - red.] proponuję środki do walki z logistycznym wsparciem dla dżihadyzmu.

Pierwsze podejście polega na zapobieganiu przestępczości i ochronie społeczności. Atakowane są głównie społeczności muzułmańskie - liczba muzułmanów ginących z powodu terroryzmu jest 200 razy wyższa niż liczba niemuzułmańskich ofiar.

Jakie konkretne środki Pan proponuje?

Po pierwsze, wywiad. Stworzenie platformy, dzięki której służby wywiadowcze mogą spotykać się regularnie i dobrowolnie dzielić się informacjami, a ponadto stworzenie bazy danych, za pośrednictwem której służby wywiadowcze mogą udostępniać informacje, również na zasadzie dobrowolności.

Po drugie, ważne jest zbadanie transakcji finansowych przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu prywatności. Musimy wziąć pod uwagę równowagę między wolnością a bezpieczeństwem. W związku z tym postaramy się zapewnić środki umożliwiające zbadanie podejrzanych transferów od podejrzanych osób lub instytucji.

Co to jest hawala? 
  • Tradycyjna metoda przekazywania środków m. in. na Bloskim Wschodzie i w Afryce Pólnocnej; nieformalny system finansowy pozostający poza systemem bankowym. 

Jak dokładnie mają działać?

Jeśli chodzi o tradycyjne środki, takie jak hawala, oznaczałoby to posiadanie księgi z informacjami, kto i komu przekazuje pieniądze.

Oprócz przekazów pieniężnych musimy również przyjrzeć się handlowi złotem, klejnotami i dziełami sztuki, bo istnieje możliwość zdobywania pieniędzy na terroryzm także poprzez tego rodzaju aktywa. Obecnie mamy różne regulacje we poszczególnych państwach członkowskich dotyczące handlu złotem i kamieniami szlachetnymi - musimy je zharmonizować.

Nie możemy reagować na terroryzm z punktu widzenia jednego państwa członkowskiego, jeśli mamy do czynienia z ponadnarodową działalnością przestępczą. Musimy mieć całościowe podejście, koordynację i zharmonizowane działania przeciwko finansowaniu terroryzmu.