Priorytety dla Europy: bezpieczna, czysta i dostępna energia (wideo) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, promowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zapewnienie dostaw energii elektrycznej - to priorytety PE.

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad szeregiem inicjatyw, które mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Pariża UE zakłada ambitny cel redukcji emisji o co namniej 40%do 2013 roku. Inicjatywy obejmują m.in. reformę europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) oraz ograniczenie emisji w sektorach nieobjętych ETS (np. transport, budynki i rolnictwo oraz związanej z użytkowaniem gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa.

Parlament Europejski pracuje również nad zwiększeniem efektywności energetycznej o 30% do 2030 roku (w porównaniu z 2007 rokiem) oraz poprawieniem efektywności energetycznej budynków, a także uproszczeniem etykiet efektywności energetycznej na urządzeniach gospodarstwa domowego.

W 2014 roku rządy państw członkowskich zgodziły się, że do 2030 roku 27% energii zużywanej w UE powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.  W tym roku posłowie zagłosują w sprawie dyrektywy o źródłach odnawialnych, która ma to umożliwić. Już teraz odnotowywane są postępy, jeśli chodzi o zmniejszanie zależności UE od zasobów kopalnianych - w wideo przestawiamy przykład elektrowni wiatrowej w Asse (Belgia), która dostarcza energię do 6 000 gospodarstw domowych.


By zapewnić bezpieczne przejście do energii opartej na źródłach odnawialnych, niekiedy mniej przewidywalnych (jak np. wiatr czy energia słoneczna), posłowie pracują nad dostosowaniem rynku energii elektrycznej do zmian - chodzi o to, by system był bardziej elastyczny, a dostawy energii przebiegały bez zakłóceń.