Energia odnawialna: wyznaczanie ambitnych celów dla Europy 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się, jaki jest udział energii odnawialnej w krajach UE i jak blisko są osiągnięcia ambitnych celów na lata 2020 i 2030.

W ramach pakietu środków na rzecz czystej energii, w listopadzie 2018 r. Parlament zatwierdził zmiany w unijnej dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.


Nowelizacja obejmuje nowe, ambitne wiążące cele do roku 2030 dla energii odnawialnej (32%) a także ustanawia nowe zasady dotyczących przyszłego wsparcia finansowego dla odnawialnych źródeł energii i wspierania prawa obywateli do produkcji własnej energii odnawialnej.


José Blanco López, poseł z Hiszpanii i członek grupy politycznej S&D, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie tych planów przez parlament, powiedział: „Znacznie poprawiliśmy wstępną propozycję i udało nam się osiągnąć kompromis w sprawie wiążącego celu w postaci 32% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 2030 roku.”


Aktualizacja jest potrzebna, ponieważ UE zobowiązała się do wspierania energii odnawialnej. Zgodnie z obecnymi przepisami, do 2020 r. 20% zużycia energii w UE musi pochodzić ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna lub wiatru. W 2014 r. kraje UE zgodziły się, że ten udział powinien wzrosnąć do 27% do 2030 r.


Aby to osiągnąć, ustalono wiążące cele dla poszczególnych krajów. Państwa członkowskie są na dobrej drodze do ich osiągnięcia. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł [% końcowego zużycia energii brutto]


                                       

2016             

Cel do roku 2020      

Średnia UE

17

20

Szwecja

53,8

49

Finlandia

38,7

38

Łotwa

37,2

40

Austria

33,5

34

Dania

32,2

30

Chorwacja

28,3

20

Estonia

28,8

25

Portugalia

28,5

31

Litwa

25,6

23

Rumunia

25

24

Słowenia

21,3

25

Bułgaria

18,8

16

Włochy

17,4

17

Hiszpania

17,3

20

Grecja

15,2

18

Francja

16

23

Czechy

14,9

13

Niemcy

14,8

18

Węgry

14,2

13

Słowacja

12

14

Polska

11,3

15

Cypr

9,3

13

Irlandia

9,5

16

Zjednoczone Królestwo

9.3

15

Belgia

8,7

13

Holandia

6

14

Malta

6

10

Luksemburg

5,4

11

Źródło: Eurostat.

Środki UE promujące czystszą energię odnoszą się również do kwestii efektywności energetycznej budynków i urządzeń gospodarstwa domowego.
Europa musi robić więcej, Europa musi być bardziej ambitna w dziedzinie energii odnawialnej, jeśli chce zrealizować swoje zobowiązania w ramach porozumienia paryskiego, by walczyć ze zmianą klimatu i przeprowadzić transformację energetyczną.

José Blanco López (S&D, Hiszpania) 
Udostępnij ten cytat: