Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

Artykuły 

Enrique CALVET CHAMBON_        

Parlament pragnie, by cały personel, w tym osoby zatrudnione na podstawie nietradycyjnych umów o pracę, mógł korzystać z minimalnych praw w zakresie warunków pracy.

Artykuły 

Zmniejszanie nierówności w traktowaniu płci w UE        

Chociaż UE znajduje się w czołówce na świecie, jeśli chodzi o równouprawnienie płci, to kobiety w Europie otrzymują przeciętnie niższe pensje i emerytury niż mężczyźni i nadal są niedoreprezentowane na kierowniczych stanowiskach w biznesie i polityce. Jeśli zostanie utrzymane obecne tempo zmian, to równość płac uda się uzyskać za 70 lat - wynika z szacunków KE. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia wezwała dziś do przyspieszenia działań na rzecz zrównania sytuacji kobiet i mężczyzn w UE.

Artykuły 

Rak związany z pracą: posłowie aktualizują przepisy        

Nowotwory są przyczyną ponad połowy zgonów związanych z pracą w UE. Dowiedz się więcej o przepisach unijnych dotyczących ochrony pracowników przed czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy.

Dobra jakość wody pitnej ma zasadnicze znaczenie        

Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące dalszej poprawy jakości wody pitnej, dostępu do niej wszystkich obywateli i ograniczenia odpadów z plastikowych butelek wody.