Bezpieczeństwo 

Produkty w tej kategorii 

LIBE committee        

Konieczne jest zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii Europejskiej, sprawniejsza wymiana informacji między państwami członkowskimi i zapobieganie radykalizacji - to wnioski z dyskusji niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Thomasa de Maizière’a i jego francuskiego odpowiednika Matthiasa Fekla przed Komisją Wolności Obywatelskich. Posiedzenie odbyło się w poniedziałek 27 marca.

Obrona: Więcej za mniej        

Państwa członkowskie UE marnują rocznie miliardy euro przez nadwyżki mocy produkcyjnej swoich przemysłów obronnych, przeszkody w sprowadzaniu zaopatrzenia dla armii czy dublowanie swoich zadań. Gdyby połączyły zasoby i koordynowały swoje plany, mogłyby sporo zaoszczędzić i osiągnąć lepsze rezultaty. To wnioski ze sprawozdania, które europosłowie przyjęli na posiedzeniu plenarnym w czwartek, 16 marca.

Infografika        

Bezpieczeństwo 
 

Parlament Europejski przyjął dziś nową dyrektywę ws. zwalczania terroryzmu. Przepisy mają na celu przeciwdziałanie terroryzmowi m.in. poprzez kryminalizację działań przygotowawczych i wzmocnienie kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Media seminar on "European Law on Robotics"        

Bezpieczeństwo 
 

Niezwykli goście odwiedzili Parlament Europejski podczas seminarium prasowego na temat tworzenia prawa dotyczącego robotów, które odbyło się w zeszłym tygodniu. Głosowanie nad sprawozdaniem ws. cywilnego wykorzystania robotów odbędzie się w tym tygodniu na sesji plenarnej w Strasburgu. O przyszłości robotyki rozmawialiśmy na Facebooku ze sprawozdawczynią Mady Delvaux (Luksemburg, S&D).

Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, Niemcy)        

W środę na sesji plenarnej odbędzie się debata, a w czwartek głosowanie nad umową między Stanami Zjednoczonymi a UE ws. ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem (tzw. umowa „parasolowa”). Porozumienie pomoże odbudować zaufanie po sprawie E. Snowdena - uważa sprawozdawca Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, Niemcy). Umowa ma dotyczyć przekazywania danych między USA i UE dla celów egzekwowania prawa, w tym walki z terroryzmem.

Niektórzy mówią, że NATO wystarczy, inni uważają, że UE musi opracować pewne zdolności wojskowe. Wywiad z dwoma czołowymi posłami zajumjącymi się tą sprawą.
       

Sprawozdanie wzywające do "stałej i systemowej wspólpracy obronnej" zostanie przyjęte przez Komisję Spraw Zagranicznych (AFET) w poniedziałek, 24 października. Czy obecny model bezpieczeństwa - koncentrujący się wokół NATO - jest wystarczający? Czy Ue powinna zacieśnić wspólpracę obronną państw członkowskich i inwestować więcej w obronę? Na te pytania odpowiadali poseł sprawozdawca Urmas Paet (ALDE, Estonia) i kontrsprawozdawca Geoffrey Van Orden (EKR, Wielka Brytania).

82% obywateli chce, by walka z terroryzmem była priorytetem Unii Europejskiej.        

Obywatele oczekują, że w obliczu zagrożenia terroryzmem w Europie, Unia Europejska podejmie większe wysiłki w walce z tym zjawiskiem. 82% respondentów uważa, że walka z terroryzmem powinna być priorytetem, zdaniem 69% ankietowanych dotychczasowe działania są niewystarczające - wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Terroryzm Europejczycy wskazywali najczęściej jako tę dziedzinę, w które UE powinna podejmować więcej działań.